Súčiniteľ prestupu tepla u okien

Tepelnoizolačné vlastnosti okna vyjadruje súčiniteľ prestupu tepla Uw celým oknom. Uw (w = window) – celková hodnota tepelné prostupnosti okna. Na celkovou hodnotu Uw má navíc vliv lineární součinitel prostupnosti tepla Ψg (g = glazing) a velikost okna.

Hodnota U pro zasklení okna : Ug. Koeficient prostupu tepla pro okno a prosklené d.

Veličina, ktorá udáva, ako veľmi bráni okno úniku tepla z budovy von. V prípade okien potom ešte rozlišujeme prestup tepla pre sklo Ug (glass) a pre profil Uf ( frame). Na základe dodaných hodnôt sa ľahko spočíta súčiniteľ prestupu tepla celého okna Uw (m 2.K) (window), prípadne dverí Ud (door).

Výpočet prestupu tepla u okien a dverí. Ug (g = glazing) – hodnota tepelnej . Je to schopnosť steny prenášať tepelný tok. Už dávno neplatí, že zasklenie okien je slabým článkom v tepelno-izolačnej ochrane domu. V prípade izolačných trojskiel alebo dvojskiel s tepelným zrkadlom môže tento ukazovateľ klesnúť na Ug = 6 .

Pripomeňme si, že v citovanom článku bol význam súčiniteľa U popísaný z hľadiska praktického využitia pri posudzovaní a hodnotení tepelnej priepustnosti čiastkovej konštrukcie plášťa (stena – U, okno , dvere – UG, strecha – UR, podlaha – US). Z čiastkových súčiniteľov U je možné zostaviť priemerný súčiniteľ prestupu tepla. Nevýhodou dreva ako organického materiálu je jeho nevyhnutná . Uok,N sa určí z tabuľky – normalizované hodnoty Uok,N vonkajších otvorových konštrukcií. Súčiniteľ prechodu tepla vonkajších okien , dverí a svetlíkov má mať také . Rámy majú spravidla horšie tepelnoizolačné vlastnosti, ako sklenená časť okna , a pritom zaberajú – výplne plochy otvoru. Je dôležité, aby aj ich vlastnosti dosahovali čo najlepšie hodnoty.

Teplotechnická norma sprísnila požiadavky na súčiniteľ prestupu tepla oknami Uw. Túto požiadavku určite splnia okná s trojsklom, môžu aj kvalitné dvojsklá. Tento koeficient vieme vypočítať, alebo zmerať. Teplý rámček má značný vplyv na celkový výsledok koeficientu prestupu tepla pre celé okno Uw.

Vzor príkladu výpočtu: 4-wzor-do-obliczania-watrosci-uw. Uf – súčiniteľ prestupu tepla. MB-je moderný systém pre výrobu okien a dverí so zvýšenou tepelnou izoláciou.

Toto sa dosahuje hlavne . TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI OKIEN.

Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. DREVENÉ EUROOKNÁ, OKNÁ ALBO. Modelové rady drevených eurookien. Kvalitné drevené eurookná v stavebných hĺbkach 6 a mm. Izolačné dvojsklá a trojsklá s teplým okrajom, plnené plynom argonom.

Poznáte výhody plastových okien ? Je pre Vás dôležitá odolnosť okien ? Ako zlepšiť zvukovo izolačné vlastnosti Vašich okien ? Aké ďalšie parametre okna by ste pri výmene mali poznať? Prečo sa zamerať na hodnoty súčiniteľa prestupu tepla ?