Styrcon tepelný odpor

Styrcon výrobca originálnej, patentovo chránenej polystyréncementovej tepelnoizolačnej zmesi. Tepelná vodivosť závisí samozrejme aj od objemovej hmotnosti. STYRCONových dosiek, v závislosti od účelu použitia.

Okrem fasády sa dosky dajú použiť aj na zateplenie podláh, resp. STYRCON nahradí sadrokarton, naň príde omietka, čiže je . Nehovoriac o tom, ze sucinitel tepelnej vodivosti je u Isoveru o takmer polovicu nizsi ako u Styrcon (0vs. 6).

Takze z mojho pohladu je Styrcon vyrazne. V pamäti Skúšobná metóda. Zateplenie novostavby – Baumit open vs.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ. Faktor difúzneho odporu µ. Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky. Posúdenie difúzie vodných pár pôvodnej konštrukcie a po zateplení s ohľadom na zvolenú povrchovú úpravu. Statické posúdenie, únosnosť podkladu a jeho sanácia (či je nutné podklad odstrániť, opraviť či ponechať) .

Venujeme sa hlavne výrobe polystyrén-cementovej zmesi lisovanej do dosiek s názvom STYRCON 200. Vývoj technológie, ktorá je naša originálna a patentovo chránená, bol impulzom pre vznik spoločnosti. Nízky tepelný odpor muriva spôsobil kondenzáciu vodnej pary v pórobetóne. Následne čierna pleseň „vykreslila“ každú tvárnicu.

Název výrobku, STYRCON 200. Izolačný materiál spotreba hrúbka objem. Je Styrcon vhodný na zateplenie novostavby. Styrcoon je vraj nehorľavý, ale stále sa neviem dopracovať aký má tepelný odpor a aká hrúbka je vhodná na tehlu 30.

Sanace mokrých stěn a vlhkého zdiva. Nízký tepelný odpor klasického zdiva způsobil kondenzáci vodní páry v pórobetonu. Následně černá plíseň „vykreslila“ každou tvárnici.

Osvedčením zatepľovacieho systému STYREX v r. STYREXON), založenom na báze tepelnej izolácie STYRCON , boli položené základy širokého využitia vynikajúcich vlastností tohto materiálu pri zatepľovaní celej škály stavebných objektov od rodinných domov až po veľké komerčné stavby . Vplyvom slabého tepelného odporu dochádza v zime k prechladeniu obvodových stien a vodná para prechádzajúca murivom skondenzuje na vodu. Vytvára sa tak tepelnoizolačná hmota s malou objemovou hmotnosťou, kde povrch granúl polystyrénu obaľuje cementová škrupina, ktorá dokáže . Polystyrén-cementová zmes STYRCON , 6. Výrazným spôsobom odstraňujú tepelné straty objektov a predovšetkým prispievajú kvýznamnému zníženiu energetickej náročnosti objektov.

ISOVERu tiež unikátne fólie ISOVER Vario s premenlivým difúznym odporom , lepiace a tesniace pásky, tmely a pod. Zatepľovací materiál Styrcon , vyrábaný podľa slovenského patentu, nepredstavuje len tepelnú izoláciu. STYRCON – unikátní paropropustný a nehořlavý materiál pro výstavbu a sanace.

STYRCON 2je polystyrencementová směs lisovaná do desek, vyznačují se vysokým faktorem difúzního odporu max. A rozměrové stability a pevnosti v tahu 80 .