Stropne debnenie peri

Debnenia Lešenia Inžiniering. Variabilné stropné nosníkové debnenie pre každý pôdorys a hrúbku stropu do m. Skupina Doka, ako jedna z vedúcich spoločností na svete, samostatne vyvíja, vyrába a uskutočňuje vlastný odbyt pre vysoko kvalitné debniace systémy s adekvátnymi technickými riešeniami a službami. Nosníkové stropné debnenie s minimalizovanými nákladmi na používanie.

STROPNé DEBNENIE – prenájom,montáž. Po dohode zrealizujeme montáž,demontáž.

Realizujeme výstavby rodinných domov,bytových domov, železobetonové konštrukcie,zateplenie-fasády,. Spoločnosť ASP Slovakia s. Košiciach, Prešove a okolí. Cena za dopravu dohodou. Konečná cena závisí od požiadaviek klienta. Prenájom stropného debnenia.

Ponúkame vám na prenájom nosníkového systému stropného debnenia značky DOKA. Dokážeme zabezpečiť debniaci systém na štandardný rodinný dom alebo stavbu 8m² zastavanej plochy.

Keďţe pri výstavbe tohto bytového domu sa bude pouţívať systémové debnenie stropu Peri Multiflex, tak druhú veľkú časť tejto práce tvorí technologický predpis tohto debnenia. Bakalárska práca obsahuje okrem textovej časti aj výkresovú časť, ktorej dôleţitou súčasťou je časový plán výstavby bytového. Prenajímame debnenia a lešenia.

Ponúkame aj kladačský plán, odborné poradenstvo a montáž debnenia. MULTIFLEX Variabilné a prispôsobivé nosníkové stropné debnenie. Kompletne vopred zhotovené stropné stoly na prenájom.

UZ prievlak, AW debniaci uholník. U nás sú to najmä spoločnosti: Doka Slovakia, Peri , Tebau, Ulma Construccion SK, ale aj HKH, Mareco, Fox Nitra, ISD-NOE a Faresin SK. V zásade sa rozlišujú debnenia stropných (vodorovných) a stenových (zvislých) konštrukcií (ak sa neuvažuje o použití špeciálnych tvarov debnenia ). Základným konštrukčným prvkom tohto systému stropného debnenia je nosník GT24. GT priehradový nosník poskytuje vysokú únosnosť a pevnosť.

PERI – Nosníkové debnenia. Použitím GT priehradovýchnosníkovpristenových, stropných ale aj špeciálnych debneniach sa . Debniace 3S dosky sú laminované 3-vrstvé lepené dosky ,ktoré zaručujú presný a hladký povrch stropu. Hrúbka dosiek je štandartne 21mm. Kombináciou dosiek viacerých rozmerov je možné dosiahnuť maximálne vyplnenie debňovanej plochy.

Výroba a predaj – debniace nosníky, stenové rámové debnenie , stĺpové, stropné , operné, samošplhavé prekladané debnenia , pracovné lávky, podperné systémy, stropné stojky, stabilizátory.