Stresna folia na ploche strechy

Materiál fólií, ktoré sa používajú v skladbách striech je upravený tak, . Bytový dom Ivánska cesta – v Bratislave, súčasť komplexnej obnovy budovy. Ceny od: € Zľavy až: 2 Flagon SR s PES sivá strešná hydroizolačná fólia. Perforácia pôvodnej izolácie.

Izolácia strešného prestupu vo fáze rozpracovanosti.

Hotový prestup cez strechu. Rozpracované ukončenie fólie. Použitím plochej strechy sa elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej využitie na viacúrovňové bývanie s terasami a strešnými záhradami. Vhodná predovšetkým na obnovu plochých striech s potrebou stabilizovať hydroizolačnú vrstvu bez mechanického kotvenia. Určená na celoplošne lepené a čiastočne . Olefínové fólie , ktoré sú prezentované najčastejšie OCB a TPO fóliovými systémami.

Vďaka svojim vlastnostiam, jednoduchej a rýchlej aplikácii možnej počas celého roka, sú výbornou voľbou pre nové ploché strechy , vegetačné strechy a všade tam,.

Plocha strechy tvorí veľkú časť obalového plášťa stavby a energetické straty cez plochu strechy môžu tvoriť až celkových strát energie rodinného domu. Preto sa v poslednom období kladie tak veľký dôraz na zatepľovanie striech. Použitím vhodnej a účinnej tepelnej izolácie zabezpečíme výraznú . Tegola ponúka pre izoláciu plochých striech dve základné možnosti s množstvom rôznych variácií. Prvou možnosťou sú hydroizolačné fólie TPO, ktoré svojimi vlastnosťami pripomínajú PVC, avšak majú lepšie zloženie, sú odolnejšie a ich životnosť presahuje rokov. Druhou alternatívou sú vysoko kvalitné . Krytiny plochej strechy.

Aj keď v súčasnosti za povlakové hydroizolácie možno považovať aj striekané hydroizolácie a hydroizolačné stierky (ktoré sa používajú najmä ako hydroizolácia balkónov), najčastejšie sa používajú dva typy hydroizolácií: fólie a asfaltové pásy. Monarplan FM a Monarplan FMD je hydroizolačná strešná fólia na báze PVC-P vyrábaná špičkovou výrobnou technológiou obojstranného nanášania extrudovaním na impregnovanú nosnú polyesterovú vložku. Ploché strechy sú výhodnou alternatívou šikmých striech. Strešný systém UltraPly TPO ponúka jedinečnú kombináciu vlastností a výho ktoré sa potvrdili na strechách po celom svete. Zateplenie, oplechovanie a hydroizolácia rodinných domov – starších aj novostavieb, obytných domov, garáží, obchodných domov a všetkých stavieb s plochou strechou.

Rekonštrukcia strechy auly Strojníckej fakulty STU. CKY SPOKOJNÝCH KLIENTOV. ROČNÁ HISTÓRIA A SKÚSENOSTI. Tieto stavby a strechy izolujú naše fólie a hydroizolačné systémy.

PVC strešnej fólie , napr.