Stratené debnenie polystyrénové

Jeho podstata je princíp strateného debnenia, kde polystyrénové tvarovky alebo dosky tvoria najskôr formu na betónovú zmes a po jej vytvrdnutí sa stanú súčasťou zvislých alebo vodorovných konštrukcií. Kým betónové jadro spevňuje konštrukcie, stratené debnenie stavbu tepelne i zvukovo izoluje. Alternatívou betónových debniacich tvárnic sú napríklad drevocementové tvárnice a dosky, tvárnice z liaporbetónu, polystyrénu , keramzitu, konope či lisovanej slamy. V úlohe strateného debnenia nie sú novinka ani sklobetónové tvárnice. Nezávisle od použitého druhu materiálu platí, že stratené debnenie.

Tvárnice majú špeciálny zámkovy systém a rozoberateľné priečky, ktoré zasunutím a spojením jednotlivých izolačných dosiek vytvoria stratené debnenie s obojstrannou tepelnou izoláciou.

Následným vyplnením betónovou zmesou vzniká monolitické betónové jadro bez prerušenia a bez vzniku tepelných mostov v . Základom systému je rada stavebných tvárnic z expandovaného penového polystyrénu so samozhášavou úpravou, ktoré sa pomocou špeciálneho zámkového systému zasúvajú do seba a vytvárajú tak obvodové steny a priečky bez použitia spojovacích materiálov. Takto postavené stratené debnenie sa vyplní betónovou . Naša spoločnosť má možnosť výstavby všetkých nami ponúkaných domov aj v prevedení betonovo- polystyrénového sendvičového systému ( stratené debnenie z polystyrénových tvárnic sa armuje stavebnou oceľou a plní betónovou zmesou). Dúfam že naša ponuka presvedčí aj zákazníkov ktorý zatiaľ . Základným prvkom univerzálneho stavebného systému VELOX je štiepkocementová doska VELOX. Východiskovou surovinou na jej výrobu je guľatina ihličnatého dreva,.

Tepelno-izolačné vlastnosti dosky VELOX sa v spojení s tepelno-izolačným materiálom ( polystyrénom ) mnohonásobne zvyšujú. Takto izolované dosky sú dobre pripravené na spoločný život s obvodovými múrmi.

Stratené debnenie môže byť doplnené vrstvou polystyrénu. Stenové debniace tvarovky z expandovaného polystyrénu sú určené na výstavbu monolitických betonových a železobetonových nosných a nenosných stenových konštrukcií. Z tvaroviek ukončených spojovacím zámkom pri súčasnom vypĺňaní betónovou zmesou a vložení výstuže je možné postaviť nosné . Pri výstavbe nízkoenergetických domov sa často používa systém debnenia zo styroporu a ďalších modifikácií expandovaného polystyrénu. Tvarovky sú vylepšené o zámkový systém, ľahko sa do seba zasúvajú a výstavba stien je časovo veľmi efektívna.

Po vyplnení betónom vznikne stena s vynikajúcou . Pevné debnenia má mnoho výhod v porovnaní s drevenou konštrukciou. Hlavnou výhodou je rýchlosť stavby zostavy. Debnenie z penového polystyrénu sa stáva stále viac populárne, pretože má za prijateľnú cenu a umožňuje všetkým pracovať dostatočne rýchlo. Pri stavbe sa do jednotlivých radov strateného debnenia vkladá zvislá a vodorovná armatúra (armovacia oceľ priemer alebo 8mm), ďalej sa osadí všetky potrebné prestupy pre bazénovú technológiu (svetla, skimmer, trysky, protiprúd atď) a následne sa stratené debnenie zalieva polotekutým betónom.

Polystyrénové bloky priame 120x25x25cm. MEDMAX – stratené polystyrénové debnenie pre výstavbu nízkoenergetických, pasívnych domov a bazénov. Tvárnice z expandovaného polystyrénu alebo z Neoporu poskladané pomocou špeciálneho zámkového systému a zaliatie betónového jadra tvorí masívnu stenu. Základnou surovinou na výrobu penového polystyrénu EPS je styrén. Tu prichádza k napeneniu polystyrénu do želanej formy, t. Spočíva na nezvykle jednoduchom a rýchlom spôsobe montáže polystyrénových prvkov izolačno – šalovacieho systému Baucell, ktorý sa vypĺňa betónom.

Vo fáze výstavby vytvoria stenové diely stratené debnenie pre betón a po jeho zviazaní vznikne dokonalá tepelná izolácia celého objektu. Variant-Haus stavebný systém sa používa ako debnenie nosných a nenosných vnútorných a vonkajších stien budov.