Strata pasu

Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas , je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. Po predložení predmetného dokladu za vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí uhradí. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate , odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v . Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu cestovného pasu v zahraničí, treba to nahlásiť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate na Slovensko tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal (príslušnému oddeleniu dokladov na okresnom riaditeľstve). Zároveň je potrebné priložiť doklad o strate alebo .

Slovensko síce explicitne neakceptuje cestovné pasy , ktorým skončila platnosť, ale bude pravdepodobne akceptovať alternatívny doklad totožnosti a občianstva štátnych príslušníkov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa nevedia preukázať platným cestovným dokladom, alebo si nemohli vopred vybaviť . Ak stratí občan Slovenska v cudzine pas, mal by navštíviť najbližšiu policajnú stanicu bez ohľadu na to, kde pas stratil. Po ohlásení straty alebo krádeže dokladov by mal kontaktovať zastupiteľský úra čiže veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, prípadne honorárny konzulát . Vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí: Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí , uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Okrem teda toho ze si bude treba zaplatit kolok na novy.

Starý cestovný pas po dobe platnosti mám odovzdať pri preberaní nového cestovn=ého pasu Ja ho však nemôžem nájsť. Poplatok pri strate platného cestovného dokladu je štvornásobok správneho poplatku. Neviem, ako je to pri cestovnom pase po skončení jeho platnosti.

SLOVENSKO – V prípade straty alebo odcudzenia cestovného pasu je občan povinný ohlásiť túto skutočnosť bezodkladne príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré ho vydalo, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. V zahraničí sa nám môže prihodiť všeličo – a nie vždy musí ísť o príjemný zážitok. Napríklad taká strata pasu dokáže celý pobyt skomplikovať.

Aj preto je dobré vedieť, ako v takomto prípade postupovať. Pas si vopred skopírujte. Pred cestou do zahraničia je dobré zhotoviť si kópiu dátovej strany pasu, ako aj . Pri strate , odcudzení alebo poškodení cestovného pasu sa požadujú zvýšené správne poplatky. Pri prvej strate , odcudzení či poškodení pasu v dobe jeho platnosti sa vyberá dvojnásobok príslušnej sadzby, ktorú hradíte za jeho vydanie.

Pri druhom stratenom doklade je to už päťnásobok sadzby a pri tretej . V prípade straty dokladov prosíme vyplnené tlačivo – Oznámenie o strate dokladu (rtf, kB) zaslať elektronicky na adresu: cons. Odporúčaný postup pri strate a odcudzení cestovného pasu SR s platným vízom USA. Po príchode do USA odporúčame zabezpečiť si kópiu dátovej strany cestovného pasu. V prípade straty cestovného pasu na území Indie, Bangladéša, Srí Lanky, Nepálu, Maldív a Bhutánu a potreby urýchleného vycestovania je potrebné požiadať o vydanie cestovného preukazu, t. Občan má povinnosť bezodkladne hlásiť stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu policajnému orgánu, ktorý ho vystavil, resp.

Strata dokladov vie poriadne znepríjemniť život, hlavne, ak stratíte peňaženku, v ktorej ste mali všetko – občiansky preukaz, kartičku poistenca, vodičský preukaz, bankomatovú kartu a na dôvažok ešte aj nejakú hotovosť. Okrem behania po úradoch vás však čakajú aj výdavky spojené s vybavením nového . Ako postupovať v prípade straty pasu ?

Bezodkladne ju nahláste na oddelení dokladov alebo mimo stránkových hodín na obvodnom . Nie je dobré odkladať hlásenie týchto strát, nakoľko . Pri podaní žiadosti o nový CP ste povinný okrem iného predložiť potvrdenie z miestnej polície o nahlásení krádeže alebo straty cestovného pasu. Novela zákona o cestovných dokladoch priniesla viacero zmien a noviniek, ktoré vstúpili do platnosti od 1. Po novom sa stanovuje platnosť cestovných dokladov podľa veku. Platnosť pasov je rôzna. Deťom do rokov je vydávaný na dva roky, mládež do rokov ho dostáva na . Pri druhej strate , odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie päťnásobok príslušnej sadzby.

Pri tretej a ďalšej strate , odcudzení alebo poškodení cestovného pasu. Strata cestovného pasu v zahraničí je nepríjemná vec. V tomto článku sa dozviete zopár tipov, ako predísť strate , alebo ako zmierniť následky tejto.