Spadova vrstva plochej strechy

Aby sa dosiahol potrebný sklon strechy pri betónovej nosnej konštrukcii, nanáša sa na ňu spádová vrstva betónu (prostý, nevystužený betón alebo vyľahčený betón). Dnes sú k dispozícii aj izolačné platne, ktoré túto funkciu môžu prebrať. Nosná konštrukcia zo železobetónu alebo z . Klasickú jednoplášťovú plochú strechu bez parozábrany sa v súčasnosti už neodporúča používať, pretože vo väčšine prípadov nevyhovuje z hľadiska ročnej bilancie vodných pár.

Poradie vrstiev pri jednoplášťovej plochej streche s parozábranou je takéto (zdola nahor): nosná strešná konštrukcia, spádová.

Strecha pojazdná – parkovacia. Ploché strechy jednoplášťové s klasickým poradím vrstiev. Spádová vrstva – ľahčený betón – polystyrénbetón, penobetón a pod. Dané produkty je možné použiť aj pri zelených strechách. V prípade potreby vám radi spracujeme návrh . Najväčšou výhodou použitia výrobkov z minerálnej vlny Isover a Orsil ako tepelnej izolácie plochých striech je ich unikátna kombinácia tepelnoizolačných,.

DUO strechy ) – tepelná izolácia je umiestnená čiastočne pod () a čiastočne nad () hydroizolačnou vrstvou. Spádové klíny z tepelněizolačních materiálů.

Výhodou spádových klínů z tepelněizolačních materiálů je, že plní ve skladbě více funkcí. Obvykle to jsou funkce spádové a tepelněizolační vrstvy. Díky spádovým klínům lze tak nahradit ve skladbě střešního pláště spádovou vrstvu například ze silikátu, která . Vnútorné spádovanie strechy sa rieši rovinami s rozličným spádom, pričom najnižšie miesto spádovej vrstvy strechy musí byť v mieste dažďového vpustu. Vonkajšie spádovanie žľabmi sa v súčasnosti používa len v ojedinelých prípadoch. Medzi najčastejšie spôsoby odvodnenia plochých striech patrí . To je najčastejší spôsob odvodnenia plochých striech.

Materiály strešných vtokov musia byť odolné proti dažďovej vode a musia mať protikoróznu ochranu. Hydroizolácia sa mechanicky kotví súbežne s izolačnými doskami na podklad. Mechanické kotve- nie je ekonomický a efektívny spôsob montáže, ktorý možno robiť celoročne na rekonštrukciách, nových strechách alebo dospádovaniach plochých striech. Základným a najpoužívanejším typom plochej strechy je plochá strecha s bežným poradím vrstiev.

Je to strecha, kde sa na nosnej konštrukcii vytvorí spádová vrstva , ktorá zabezpečí, aby voda na streche nestála, ale odtekala. Na spádovú vrstvu sa uloží parozábrana. Nasleduje tepelná izolácia a asfaltový . V súčasnosti často využívaný spôsob spádovania plochej strechy je zlúčenie spádovej vrstvy s tepelnoizolačnou.

Táto vrstva chráni konštrukcie pred nepriaznivým pôsobením teploty. Ak sa skombinujú tepelnoizolačné dosky na zatepľovanie so systémom spádových klinov, možno vylúčiť technológiu .

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací. To je predpoklad na zvýšenie bezpečnosti hydroizolácie strechy a predĺženie jej životnosti. Hydroizolace se nachází pod tepelnou izolací, také inverzní střecha. Skladby s klasickým pořadím vrstev.

Pro návrh spádování je třeba zaslat: □ Půdorys a řez střechy a okótovanou polohu vtoků. Typ uchycení spádové vrstvy. Minimální a maximální tloušťku tepelné izolace. Díky své konzistenci pomůže nejenom vyrovnat určité stavební nerovnosti, ale především vytvořit požadované spády ploché střechy.

Nosná vrstva – železobetónová stropná doska. Vegetačná vrstva – hrúbka zeminy v závislosti od vzrastu zelene, resp. A to jak vlhkost proniklou do střechy z interiéru, tak také z exteriéru (např. vlhkost, která do střešního pláště vnikla prosáknutím přes plochu skládané krytiny). Mezi doplňkové vrstvy střešního pláště patří: pojistná hydroizolační vrstva , pomocná hydroizolační vrstva , podkladní (vyrovnávací) vrstva , sklonová ( spádová ) .