Snellenove optotypy princip

pédie, slobodnej encyklopédie. Prejsť na: navigácia, hľadanie. Při vyšetření byste měli stát nebo sedět od tabule ve vzdálenosti metrů (=stop). Jedná se o vyštření pomocí tzv.

Písmena mají takovou velikost, že ze stanovené vzdálenosti svírají úhel minuty. Největší písmeno na vrcholu tabulky je vysoké milimetrů a je nejdůležitějším písmenem tabulky. Je dôležité, aby ste pochopili principy videnia a fungovania zraku, pretože tieto znalosti Vám pomôžu zachovať si zdravý zrak teraz aj v budúcnosti. Na tejto stránke nájdete informácie o funkciách oka, zdravom. Tento test určí, aké detaily je vyšetrovaná osoba . Základní kontrola ostrosti zraku u lékaře spočívá v tom, že v ordinaci z jisté vzdálenosti čteme po zakrytí jednoho oka písmena na tabulce pověšené na zdi.

U koincidenční zrakové ostrosti se spolupodílí na. Optotypy jsou sestavovány podle jednoduchých principů. Skutečná velikost optotypu se pak . Diplomová práca sa snaţí poskytnúť základný, ale kompletný balík informácií dôleţitých pre vstup do sveta subjektívneho stanovovania zrakovej ostrosti. Obsah nás môţe previesť od základov, ktoré sú v oblasti fyzikálneho pojatia aţ k najbeţnejším pomôckam a postupom pre stanovovanie refrakčných stavov, ktoré sú . Zrak poskytuje vyše informácií o okolitom svete.

Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu. Potrebný trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tlak. Vyuţíva sa pritom princíp minimum separabile. Optometrie_(2._LF_UK) V pamäti Preložiť túto stránku Visus – měření pomocí optotypů. Optotyp je soubor znaků (různých velikostí a tvarů) umístěných na podkladu, který se podsvítí, určený k měření ostrosti zraku pacienta.

V pamäti Podobné Preložiť túto stránku V případě, že je bod zobrazen před nebo za sítnicí, jedná se o zrakovou vadu ( ametropii) sférickou, kdy jsou světlolomné plochy představovány částmi koule, jak je tomu u myopie a hypermetropie. Sférické ametropie mohou být buď osové, kdy osa bulbu je příliš dlouhá či krátká, anebo refrakční (lomivé), kdy lomivost . Zápalový proces očného bielka. Prejaví sa tvorbou ohraničených, modrofialových, na dotyk citlivých uzlíkov a prekrvením oka. Snellenovy optotypy ), s čísly,. Keďže skléra je kolagénna štruktúra, etiologické faktory sú na princípe hyperergickej reakcie, podobne ako pri kolagenózach, a sú endogénne i exogénne.

Miernejšou formou je tzv. Súčasne bývajú aj reumatoidné . Meranie parametrov šošovky c) Osmometria. Seminár, priebežná kontrola štúdia. Modelovanie základných životných funkcií b) Princípy snímačov a ich využitie v medicíne – meranie pulzu a tlaku krvi rôznym spôsobom.

Pro subjektivní refrakci používanou sadu zkušebních čoček, foropter, rozdělení optotypů , jejich vývoj i ukázání používaných znaků. C s prerušením v rôznych polohách) alebo obrázkové optotypy “. Hamadová, Květoňová, Nováková .