Sklon strechy pri plechovej krytine

Pri výstavbe nových striech, ale najmä pri rekonštrukciách sa možno stretnúť s aplikovaním plechovej krytiny , ktorá sa dá použiť na strechy s rôznym sklonom. Pri manipulácii a montáži tejto strešnej krytiny však treba dodržiavať technologické postupy výrobcu, pretože iba tak môže bezporuchovo plniť svoju . Odporúčaný sklon plechovej profilovanej strešnej krytiny je 8°, pričom niektoré normy určujú aj 5°, avšak českí výrobcovia sú v tomto smere opatrnejší a uvádzajú radšej 8° minimálny sklon strechy. Ide o jeden z najmenších sklonov striech, pokiaľ ich porovnáme podľa materiálovej modifikácie krytiny.

Vetraciu mriežku možno nahradiť tesniacim pásom, ktorý je vhodnejší pri streche s nižším sklonom alebo ak sa jedná o náveternú stranu (určí projektant alebo statik).

Pre použitie plechovej strešnej krytiny škridplech a gapa je nutné dodržať minimálny sklon strechy 12°. Latovanie je dôležitou . Každá strešná krytina má deklarovaný špecifický hraničný sklon strechy. Je to najnižší uhol sklonu, pri ktorom sa daná krytina osvedčila ako odolná voči vnikaniu zrážkovej vody.

Ide o minimálny uhol, pre ktorý krytina vyhovuje, preto by reálny sklon strechy mal byť väčší ako je predpísaná hraničná hodnota. Jedným z najpodstatnejších hľadísk pri výbere krytiny je vstupný materiál, z ktorého sa jednotlivé strešné tvarovky a škridly vyrábajú. Odporúčaný minimálny sklon strechy pre plechovú profilovanú strešnú krytinu je 8º.

Vlnitá krytina sa môže použiť už pri sklone strechy 5°, bitúmenová škridla na všetky typy striech od sklonu 17°. Ukladá sa pri sklone až. Tieto krytiny so životnosťou 80 . U sedlovej strechy sa s montážou plechov strešnej krytiny začína od štítu, pri montáži valbovej strechy sa podľa možností začína od valby.

Krytina Classic je charakteristická rovnými líniami a klasickým tvarom podobným facovanej krytine. Prehľad podľa odborných noriem. Sklon strechy : uhol, ktorý je medzi strešnou plochou a vodorovnou rovinou. Pri dĺžke strešnej plochy v smere sklonu väčšej ako m, v. Hladká plechová krytina na jednoduché drážky alebo lišty.

Na menších sklonech zpravidla natavovány na pojistný asfaltový pás. Uváděný sklon se také vztahuje na krytiny z tuhých platů obdobného tvaru. Při délce střešní plochy ve směru sklonu větší naž 10m . Bezpečný sklon krytiny je sklon , při kterém, pokud na ni není kladeno více zvláštních požadavků (jako je vysoká nadmořská výška objektu, složitost střechy , obytné podkroví) je střešní krytina použitelná bez nadstandardních opatření pod krytinou (zvýšená těsnost pojistné vrstvy atd.). Je mozne pouzit plechovu krytinu na sklon strechy cca stupnov?

Plechova krytina na strechu s nizkym sklonom.

Ak ano, je nutne pouzit. Pri výbere konkrétneho typu plechovej krytiny musíte zohľadniť najskôr technické parametre, teda sklon , skladbu, tvar strechy a lokalitu. Môžete si zvoliť maloformátovú alebo veľkoformátovú krytinu. Hlavný rozdiel medzi nimi je pri požiadavkách na sklon a hmotnosť.

Veľkoformátové prvky možno použiť už . Jeden z nejmenších sklonů umožňuje střecha plechová. Jeden mplechovej strešnej krytiny Lindab váži približne krát menej ako betónové,. Pri menšom sklone nesmie chýbať vodotesné podstrešie, alebo vhodná poistná . Zatiaľ čo pri nových strechách je voľba materiálu na ich realizáciu jednoduchšia, pri opravách starších striech je už jeho výber obmedzený.

Pri pokládke plechovej strešnej krytiny netreba zabudnúť na montáž separačnej vrstvy medzi drevenou konštrukciou a krytinou. Ako súvisí sklon strechy s výberom materiálu. Schlebach je falcovaná strešná krytina vhodná pre strechy s 3° sklonom. Ideálnym podkladom je celoplošné. Vďaka predohrevu možno v chladnom počasí falcovať napr.

Kondenzácia vodných pár. Pri priečnom delení tabúľ plechu musí .