Rovne strechy izolacia

Ja by som potreboval odizolovať strechu. Môžete mi prosím dať nejaké referencie alebo jednoducho povedať aké sú jej výhody a nevýhody. Plochá strecha je podľa harmonizovanej normy strecha so sklonom krytiny do °. Je tvorená nosnou konštrukciou (teda stropom najvyššieho podlažia) a strešným plášťom (patrí sem napríklad tepelná izolácia a hydroizolácia ). Na Slovensku sa ploché strechy rozšírili s výstavbou panelákov. Skladba strechy bude hydroizolacia : parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s.

Tepelna izolacia je EPS . Dávid Hesko – Klampiarstvo, hydroizolácie, zámočníctvo. Rovná strecha je nočná mora mnohých majiteľov. Navyše je hydroizolácia chránená pred klimatickými vplyvmi, pretože je skrytá pod tepelným izolantom.

Dané produkty je možné použiť aj pri zelených strechách. V prípade potreby vám radi spracujeme. Prinášame Vám kalkulačku pre okamžitý výpočet ceny strechy.

S kalkulačkou získate predstavu koľko stojí rekonštrukcia, zateplenie novej plochej strechy.

Výsledná cena strechy , je vypočítaná z priemerných cien, za ktoré strechy realizujeme. Dostávame sa k podstate tvrdenia, že ploché strechy sa rozde- ľujú na tie ktoré tečú a tie ktoré budú tiecť. Z toho vyplýva aj averzia mnohých z vás k plochým strechám a zároveň aj k sa- motnej hydroizolácii z asfaltových pásov.

No, ale keď už máte nad hlavou plochú strechu a nie každá sa dá prerobiť . Ploché strechy sú výhodnou alternatívou šikmých striech. Ich pôvod a výhody spočívajú vo funkcionalistickej architektúre, ktorá sa začala objavovať aj u nás s masívnym rozvojom panelových domov. Vďaka technickému rozvoju v posledných rokoch máme k dispozícií široký sortiment kvalitných izolačných materiálov, vďaka . Každá budova s plochou strechou može správnou realizáciou strechy dosiahnuť výrazné predĺženie životnosti a najmä zníženie svojej energetickej náročnosti.

Kvalitná izolácia plochých striech si preto zaslúži náležitú pozornosť nie len pri samotnom výbere izolácie , ale aj jej inštalácii. Minerálne – čadičové izolačné. Popis technologického postupu izolácie a zateplenie plochej strechy.

Hydroizolačný systém ALFEMA na hydroizoláciu ploché strechy ,šikme strechy, rekonštrukcia balkonov, terás, hydroizolácia spodné stavby, bazény. TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA ALFEMA sa radí k najlepším z tekutých hydroizolačných materiálov. Základnú časť konštrukčného riešenia plochej strechy tvorí optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana proti vonkajším.

Hydroizolácia strechy , hydroizolácia základov stavieb modif. Speed Syntan alebo fóliou Fatrafol. PVC fólie, tepelné izolácie, asfaltové šindle.

ROCKWOOL ponúka izolačné riešenia pre ploché strechy rodinných a bytových domov, komerčných i administratívnych budov a takisto priemyselných hál.

Izolácia plochej strechy. Hľadáte firmu, ktorá sa venuje hydroizolácii plochých striech? Oslovte spoločnosť VV – IZOL, s. Bánovce nad Bebravou, ktorá vám ponúka svoje odborné služby. Okrem spomínaného aj zatepľujeme ploché strechy , izolujeme spodné stavby, realizujeme izolácie bazénov a jazierok, .