Reštauračné systémy

POS Systém je veľmi užitočný nástroj pre moderných obchodníkov, ktorí chcú mať vhodne rozmiestnené pokladničné pracovisko, ktoré umožňuje zvýšiť efektívnosť predaja a znižuje pravdepodobnosť vykonávania chybných operácií. Naše riešenia ponúkajú situovať všetky komponenty tak, aby maximálne vyhovovali každej . Predaj a servis fiškálnych registračných pokladníc, pokladničných systémov , etiketovacích klieští, váh. Výroba a dodávka dochádzkových a vstupných identifikačných systémov , zariadenia na kontrolu vstupov do chránených objektov.

Hotelové systémy od rezervácie po evidenciu hostí a izieb, obedové systémy určené pre jedálne so závodným stravovaním, reštauračným stravovaním či v školskej jedálni.

Obchodné pokladničné systémy , reštauračné pokladničné systémy. Komplexné softvérové riešenia pre správu hotelov, reštaurácií a kaviarní. Inteligentný reštauračný systém pre každý typ prevádzky. Dotykové pokladňe s mobilným čašníkom 2va skladové systémy novej generácie.

Hotelový a reštauračný systém komplexne riešiaci problematiku ubytovania, gastronómie. Reštauračné a hotelové systémy. Vyberte si z ponúkaných riešení hotelových a reštauračných sytémov: . Máte kaviareň alebo reštauráciu?

Zabezpečte všetky operácie od príchodu hosťa až po vyúčtovanie a štatistiky svojho zariadenia. SPOĽAHLIVÝ SKLADOVÝ A REŠTAURAČNÝ SYSTÉM. Už rokov, sa v oblasti informačných technológií špecializujeme na systémy pre hotely, reštaurácie a iné ubytovacie a gastronomické zariadenia.

Pre zákazníkov zabezpečuje programové vybavenie (ubytovací systém , skladové hospodárstvo, registračné pokladne a množstvo nadstavbových programov) a k nemu . Za tento nie krátky čas priniesla spoločnosť Camarero svojim zákazníkom nie len reštauračný systém ale odovzdáva im aj svoje nadobudnuté skúsenosti. Pokladničné a reštauračné systémy. Gratulujeme – práve získavate prístup k exluzívnym službám v oblasti Elektronických registreačných pokladníc – ERP pre okres BREZNO! Ste majiteľom reštaurácie alebo pohostinstva?

Zdá sa Vám, že máte neskutočne veľa práce s kontrolou a riadením prevádzky? Aj tu platí pravidlo raz a poriadne. Ponúkame riešenia pre reštaurácie, pohostinstvá, bary. Spolupráca skladového hospodárstva, receptúr, automatizovaných . Sme mladá, rýchlo prosperujúca spoločnosť s nadšením pre estetiku tkanín, originalitu priestoru a pokrokový interiérový dizajn.

Našim kľúčovým zameraním sú . Pre koncových klientov ponúkame komplexné dodávky obchodných a reštauračných systémov. Tieto systémy pozostávajú z rôznych POS komponentov , ako sú registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, váhy, snímače čiarových kódov, cenové overovače a aplikačný software skladového hospodárstva.

Nami dodávané reštauračné a hotelové systémy sú založené na programovom vybavení s názvom OBERON od spoločnosti Exalogic, s. Program OBERON sa skladá z viacerých . Utilis Hotelové a reštauračné systémy , Kosice, Slovakia. Naša spoločnosť zabezpečuje kompletné programové vybavenie pre. Vyskúšajte riešenia v podobe softvér pre reštaurácie Agnis povie s. Softvér pre reštaurácie , ktoré pomôžu zaregistrovať zásob alebo získať .