Rekonštrukcia rovnej strechy

Princípov, ktoré treba dodržiavať pri stavbe plochej strechy , je však podstatne viac a možných riešení neúrekom. Preto je vhodnejšie pri novostavbe, ale aj pri rekonštrukcii už existujúcej, prípadne poškodenej strechy, zveriť vyhodnotenie danej situácie, návrh, projekt riešenia a jeho realizáciu overenej . Bytový dom Ivánska cesta – v Bratislave, súčasť komplexnej obnovy budovy. Výber hydroizolácie na zateplenie rovnej strechy.

Zmrašťovanie hydroizolácie počas chladných zimných dní veľmi namáha spoje. Materiál tepelným namáhaním starne (asfalt krehne, sťahuje sa a odparuje sa), čo znižuje pružnosť počas zimy.

Minimálne má byť jeden stupeň smerom k odvodňovacím prvkom. Pri rozsiahlejšej rekonštrukcii možno spád vytvoriť naklonením nosnej konštrukcie. V súčasnosti často využívaný spôsob spádovania plochej strechy je zlúčenie spádovej vrstvy s . Skladba strechy bude hydroizolacia: parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s. Tepelna izolacia je EPS . Prinášame Vám kalkulačku pre okamžitý výpočet ceny strechy.

S kalkulačkou získate predstavu koľko stojí rekonštrukcia , zateplenie novej plochej strechy. Výsledná cena strechy, je vypočítaná z priemerných cien, za ktoré strechy realizujeme. Geotextília Tatratex = 1m2.

Záveterná lišta Viplanyl rš. Pred rekonštrukciou plochej strechy je potrebné vykonať jej obhliadku, aby sa zistil aktuálny stav strešného plášťa a stupeň jeho poškodenia. Pred zhotovením novej hydroizolačnej vrstvy je potrebné upraviť podklad. Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý, môže byť mierne vlhký.

Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Staré, krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou . PLOCHÉ STRECHY – OPTIMÁLNY POSTUP PRI. REKONŠTRUKCII PLOCHEJ STRECHY.

Vývoj plochých striech na bytových domoch má dlhú históriu. Masívne sa však začali uplatňovať v hromadnej bytovej výstavbe v šesťdesiatych rokoch minulého storočia nástupom panelových bytových domov. Obrátená strecha ponúka možnosť ponechania existujúcej konštrukcie a využitia dostupných materiálov, rovnako ako úsporu vysokých nákladov na odstránenie. Strecha „Plus“ s doskami ROOFMATE na hydroizolácii je hospodárnym riešením rekonštrukcie.

Ak by vám šlo prioritne o to, že chcete mať strechu ako architektonický prvok, dôležitý by bol teda tvar strechy , nie jej zmena z plochej na šikmú, v takom prípade je „zošikmenie“ opodstatnené. Ale ak má byť účelom prerábania len bežná rekonštrukcia strechy , zmenu rovnej na šikmú by som neodporučil. Rekonštrukcia plochej strechy. Pri plochých strechách je rekonštrukcia jednoduchšia ako u šikmých striech.

Je to najmä preto, že v nosných konštrukciách plochých striech nebýva problém ako pri starých krovoch šikmých striech.

Vypočítajte si zadarmo cenu Vašej novej plochej strechy alebo opravy vašej starej plochej strechy. Cenu zistíte ihneď online. Nástrahy rekonštrukcie plochých striech. Obnova strešného plášťa plochej strechy je náročná projekčná a realizačná činnosť.

Zväčša má individuálny charakter, a preto k nej nemožno pristupovať podľa zjednodušených schém. Spôsob obnovy strešného plášťa plochej strechy a jej rozsah jednoznačne závisia od jej . Základným predpokladom predĺženia životnosti strešného plášťa je kvalifikovaná rekonštrukcia v kombinácii s vhodne navrhnutými a kvalitnými materiálmi. Skúsenosti mnohých investorov a realizačných firiem však poukazujú aj na prípady, kedy je nevyhnutné sanovať a opravovať už zrekonštruované strechy.