Rekonštrukcia podkrovia

Asi „najjednoduchšie“ to majú majitelia starších rodinných domov, ktorým odpadá činnosť spojená s hľadaním podkrovných priestorov – stavajú na svojom, nadstavbu alebo rekonštrukciu podkrovia s cieľom získať alebo zväčšiť obytný priestor realizujú spravidla na rodičovskom alebo staršom kúpenom . Podkrovia vhodné na rekonštrukciu sa dnes hľadajú čoraz ťažšie – buď už sú obývané, alebo ich nechcú majitelia predať, alebo sa na rekonštrukciu nehodia. Keby si niekto myslel, že povala a podkrovie znamená to isté, nedisponuje tými správnymi informáciami. Kým povala predstavuje „len priestor pod strechou budovy, podkrovie je navyše k tomu obytné.

Stará konštrukcia a materiál.

Ak ste sa rozhodli, že sa idete pustiť do rekonštrukcie , vychádzajme z . Prestavba podkrovia na plne obytný priestor určite nepredstavuje jednoduchý proces. Okrem konštrukčných obmedzení, celý proces komplikujú tiež zákony a stavebné povolenia, ktoré na základe nich treba pred rekonštrukciou získať. Jedným zo zákonov, ktorý upravuje problematiku prestavby podkrovia je zákon o. Miesto pod strechou ponúka príležitosť získať viac obytného priestoru na oddych. Krov sa tak na dlhý čas dostal do zabudnutia a unikol aj neskoršej rekonštrukcii priestorov pod povalou.

Práve touto rekonštrukciou sa definitívne zamedzila možnosť opätovného spojenia podkrovia s aulou.

V tomto stave povalu objavili architekti ORA a rozhodli sa ponechať všetko pôvodné a nevyrezať . Vývojom nových stavebných materiálov a ich prieniku na trh, upadajú predsudky o bývaní v podkroví stále viac do zabudnutia. Pred rekonštrukciou podkrovia však treba mať predsa na zreteli niektoré fakty. Kde si môžeme zriadiť podkrovie a čo je strešný balkón.

Základnou požiadavkou pri plánovaní rekonštrukcie starého domu vzhľadom na využitie priestorov pre podkrovie je, aby mala pôvodná strecha objektu potrebný tvar, ktorý je určený konštrukciou krovu. Medzi problematické časti patria nízke stropy, väzníky. Niečo si robil sám a niečo mu robila samozrejme firma. Z neobývaných domov vytvoríme moderne riešený objekt, ktorý sa buď trvale alebo rekreačne môže využívať. Pri realizácii sna o netradičnom bývaní v podkrovnom priestore, si môžeme zvoliť dve cesty: buď zveríme projekt i realizáciu architektovi a odborným stavebným firmám, alebo sa do plánovania, realizácie i zariaďovania interiéru pustíme sami.

Ani na jednej z týchto ciest to však . Výstavba, alebo rekonštrukcia podkrovia je predovšetkým stavebná úprava, ktorou sa mení spôsob užívania stavby a preto si vyžaduje stavebné povolenie. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o stavebné povolenie je spracovanie projektu stavby. Svetlá výška obytných miestností v podkroví, ktoré sú súčasťou . Rekonštrukcia podkrovia s výmerou 2metrov štvorcových nakoniec netrvala ani rok. Spoločnosť Ruukki Slovakia je súčasťou fínskeho koncernu Ruukki Construction, ktorý je výrobcom oceľových strešných krytín a trapézových plechov s lakoplastovou povrchovou úpravou.

Materiál na výrobu strešných krytín sa dováža výlučne z materského výrobného závodu vo Fínsku.

Vyznačuje sa vysokou kvalitou . Kompletné stavebné práce, rekonštrukcia starých striech, pokladanie zámkových dlažieb, búracie práce, oplotenia, prestavby bytových jadier, výroba nových striech a krovov. Aj z niečoho takého ako je bývalá maštaľ sa dá vytvoriť nádherné miesto na bývanie. Je toho dôkazom aj táto rekonštrukcia. Momentálne sa v nej nachádza iba päť obývaných . Realizácia pod názvom rekonštrukcia Thurzovho paláca na Oravskom hrade bola financovaná z prostriedkov Európskej únie.

Pôvodný stav – čelná fasáda domu. Po rekonštrukcii – čelná fasáda domu.