Rekonštrukcia lodžie

Najčastejšou chybou je, že sa podlahové vrstvy . Balkóny a lodžie sú svojou polohou súčasťou obvodového plášťa domu. Práve tieto stavebné prvky sú najviac zaťažované a patria medzi najviac degradované súčasti stavieb. Ich oprava, hoci neprináša priamy finančný efekt, by rozhodne mala byť súčasťou každej kompletnej rekonštrukcie.

Realizujeme sanácie balkónových a loggiových dosiek vrátane výmeny zábradlia. Rekonštrukcia balkónov a lódžií.

Balkóny sú konštrukcie, ktoré sú v celej šírke vysunuté pred hranicu obvodového plášťa, naopak loggie sú buď zapustené úplne alebo len čiastočne. Vzhľadom na svoju polohu sú tieto konštrukcie vystavené . No ak si chcete užívať takéto chvíle, musíte práve pri obnove balkónov a lodžií použiť kvalitné materiály a systémové riešenia, ktorých hodnota má aj svoju cenu. Predstava je taka, aby boli lodzie rovnake na celej stavbe. Okrem problémov, ktoré prináša samotné zateplenie obytného domu, môže toto zatepľovanie vyvolať aj viacero problémov rekonštrukcie zasklievacieho systému loggií.

Problémy môžu byť technické, finančné a nakoniec aj právne. Záleží na rozsahu prác, či sa na loggii obloží tepelnoizolačným materiálom jedna bočná . Pri obnove bytových domov je preto často potreba alebo nutnosť rek.

Na rekonštrukciu balkónov, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave, obyvateľom trenčianskej bytovky nestačí suma nazbieraná vo fonde údržby a opráv. Na domovej schôdzi padol návrh, že chýbajúcu časť peňazí pokryjú pôžičkou, ktorú budú splácať vyššími príspevkami do fondu údržby a opráv všetky . Kompletná stavba a rekonštrukcia lodžií a balkónov pre bytové domy, zatepľovanie a zasklievanie balkónov, odstránenie tepelných mostov. Aké sú výhody stavby lodžií? Problematické nové balkóny a predsadené lodžie.

Aby bol dom naozaj ako nový, súčasne so zateplením sa u panelákov zvyčajne upravujú aj balkóny. Zvlášť v posledných desiatich rokoch sa pôvodné zavesené alebo konzolové balkóny často nahrádzajú predsadenými lodžiami. Zabezpečujeme kompletnú montáž, projektovú dokumentáciu spolu so statickým posudkom. Balkón vzhľadom na svoju polohu patrí k najviac exponovaným častiam stavby z hľadiska namáhania vonkajšími vplyvmi. V súčasnosti sú konštrukcie balkónov vo veľmi zlom technickom stave a často dokonca nevyhovujú svojmu pôvodnému účelu.

Dôvodom je strata funkčnosti niektorej časti balkóna . Medzi ďalšie poruchy balkónov ( lodžií ) patrí nesprávne kotvenie zábradlí a nosných oceľových častí ukončenia zábradlia, ich korózia a následné zatekanie vody v mieste kotvenia. Aj pri rekonštrukcii zábradlia sa možno, tak ako v prípade podkladovej dosky balkóna ( lodžie ), stretnúť s nesprávne . Balkóny, lódžie a terasy zlepšujú kvalitu bývania. Sú zelenou záhradou alebo samostatným ostrovom pod šírym nebom.

Ak patríte medzi týchto nadšencov a Váš balkón, či terasa je miestom na poobedňajšiu kávičku alebo pokojná zašiváreň, tak je čas si ho pripraviť. Kvôli tomu vyžadujú konštrukcie balkónov a lodžií použitie špeciálnych materiálov v odskúšaných a certifikovaných systémoch.

Správna skladba a špeciálne materiály však ešte nemusia byť zárukou úspechu. Dôležitým faktorom je aj dodržiavanie technologických postupov. Naviac, pri týchto prvkoch je dobre vidieť rozdiel v prístupe jednotlivých vlastníkov bytov. Prečo je správne prevedenie balkónov a lodžií také dôležité. Pri zatepľovaní budov (a to aj keď sa jedná o rekonštrukciu domu či o výstavbu nového domu) je dôležitým hľadiskom dĺžka životnosti zateplenia.

Tá je daná ako výberom kvalitného a certifikovaného systému, tak aj správnou aplikáciou.