Požiarne klapky kontrola

Vykonávame servis požiarnych uzáverov. Realizujeme kontroly , preventívnu údržbu a prehliadky požiarnych dverí od výrobcov HASIL, s. Tento návod na inštaláciu, prevádzku a kontrolu sa vzťahuje na požiarne klapky typu PKIR a PKIS s požiarnou odolnosťou EI30S,. Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a . CENNÍK NA KONTROLU POŽIARNYCH UZÁVEROV (PU).

A POŽIARNYCH KLAPIEK (PK).

Kontrola PU 1-krídlového. Pravidelné revízie a kontroly požiarnych klapiek vyrobených od firiem IMOS a MANDÍK podľa Vyhlášky MV SR č. Vedenie príslušnej dokumentácie k požiarnym klapkám . Inštalácia, prevádzka a kontrola. Požiarne klapky vybavené nevýbušným elektrickým zariadením. PU musí byť označený nápisom POŽIARNE DVERE, POŽIARNE OKNO, POŽIARNA KLAPKA , POŽIARNY UZÁVER (oddeľujúca konštrukcia) a DOPRAVNÍKOVÝ UZÁVER.

Na prezídium HaZZ bola doručená Vaša žiadosť a vydanie stanoviska k otázkam vykonávania kontrol požiarnych uzáverov. Išlo o tieto otázky : 1. Akú odbornú spôsobilosť musí mať osoba, ktorá bude vykonávať údržbu .

Do výbušného prostredia: Kruhová – PKIR3G-Ex. PÔVODNÝ NÁVOD NA INŠTALÁCIU, PREVÁDZKU A KONTROLU. Návod na inštaláciu, prevádzku a kontrolu sa týka požiarnych klapiek cartridge- ových typu.

PKI-C EI60S, EI90S, EI120S, vyrobených firmou. IMOS-Systemair, obsahuje základné informácie a odporúčania týkajúce sa konštrukcie, inštalácie a používania, ktorými je potrebné riadiť sa, aby sa zabezpečila riadna bezporuchová. Služby starostlivosti o požiarne zariadenia. Všetky firmy z oblasti Protipožiarne zariadenia – revízie v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Technik požiarnej ochrany, kontroly , revízie, výkon požiarnej ochrany.

Montáž a revízie protipožiarnych klapiek. Servis požiarno – technických zariadení a bezpečnostný servis. Na základe požiadavky zákazníka vykonáme, dodávku, inštaláciu vrátane stavebných prác, označenie, spracovanie sprievodnej dokumentácie, servis, pravidelnú kontrolu , preventívnu údržbu a . Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky. Protipožiarna klapka je požiarny uzáver vzduchotechnického potrubia vyrobený tak, aby na základe impulzu list klapky uzavrel potrubie a zamedzil šíreniu plameňa, teplá a dymu.

Je vyrobená z nehorľavého materiálu a zabezpečuje požiarnu odolnosť.