Pokládka šindlov

Ak si chcete doma sami položiť asfaltové šindle , ponúkame Vám praktický videonávod ako na to. Asfaltové šindle , niekedy tiež nazývané kanadské šindle , sú pri rekonštrukciách starých striech často používaným strešným materiálom. Slovenský výrobca štiepaných sindľov zo smrekovcového dreva. Ponúkame drevené šindle na predaj a realizujeme pokládku štiepaných šindľov v rámci celého Slovenska.

Neodstraňujte fóliu zo spodnej strany šindľov. Chráni pred zlepením v balíku a nie proti zlepeniu na streche. Vo výrobe nanesené samolepiace body sa aktivizujú vplyvom . Až keď je oplechovanie okraja strechy a podkladové hydroizolačné pásy v úplnom poriadku, môže sa začať so samotnou pokládkou kanadských šindľov. Začína sa takzvaným štartovacím radom, na ktorý sa priamo pribíja prvý rad kanadských šindľov.

Na tejto stránke nájdete základné odporúčania pre montáž strešných šindľov. Tu nájdete základné pravidlá pre pokládku. Montáž asfaltových šindľov je jednoduchá a pohodlná.

Ventilácia strešnej konštrukcie musí byť vždy dodržaná aj pri nezateplenej strešnej konštrukcii! Pokládka by nemala prebiehať za teplôt pod 0°C. Ak sa pod strechou nachádza pôdny . Od tohto sa odvíjajú aj typy kladenia dreveného šindľa. ZÁKLADNÝ – jednoduché kladenie je vhodné pre sklon strechy nad 45°.

Prekrytie jednotlivých riadkov šindľa je 1mm. Tento spôsob kladenia je vhodný pre menej významné. Jednoduchá a správna pokládka bitúmenových šindľov Tegola Canadese vyžaduje spoj itý, rovný, suchý a čistý podklad.

Skrýva sa za tým, samozrejme, práca odborníkov, ako je montáž šindľov , vykonávaná pri zohľadnení odporúčaní výrobcu, čo krytine umožní slúžiť po dlhé roky a spoľahlivo chrániť budovu pred pôsobením okolitého prostredia, nepriaznivého počasia a dodáva jej úhľadný a pôsobivý vzhľad. Kladenie šindľov je úlohou . Všeobecné montážne odporúčania pre šindle. Upevnenie radových šindľov.

Pravidlá upevnenia prvého a nasledujúcich radov radových šindľov. Vyhotovenie rebier na sedlách a hrebeňov. Nie je potrebné strhávat fóliu zo spodnej strany šindlov , ktorá zabranuje ich zlepeniu pocas prepravy a skladovania. S cielom zabránenia možných rozdielov v odtienoch šindlov je potrebné vyberat šindle z balíkov postupne vždy z jednej výrobnej šarže (dátum výroby je vytlacený na okraji balíka). Asfaltové šindele, někdy též nazývané kanadské šindele, jsou jedním z nejpoužívanějších střešních materiálů při rekonstrukcích starých střech.

Pri prehliadke renovačných projektov si prosím všimnite, že ľudia často volia plochú strechu. Táto plochá strecha je pre prístavbu skvelá a ekonomický výhodná. Môže byť prepojená s existujúcou šikmou strechou domu a dáva moderný vzhľad novo pridanému priestoru.

Výpočet množstva šindľov. Návod na použitie asfaltových šindľov. Podklad musí byť rovný a suchý. Shingle application guide.

Na celoplošné bednenie z lát, OSB dosiek alebo preglejky položte v jednej vrstve vhodný podkladný asfaltovaný pás (SINDELIT SBS, SINDELIT SR, V13). Pri sklone 15°–20° doporučujeme položiť samolepiaci pás Elastolep Extra alebo podkladný modifikovaný pás tl.