Pochôdzne ploché strechy

Balkóny, lodžie a strešné terasy, ktoré slúžia na rekreačné a športové účely, sa v odbornej terminológii nazývajú pochôdzne ploché strechy. Ich spoločným znakom je trvalé využívanie rozličným spôsobom, ktoré si vyžaduje zvýšené nároky na ochranu nosnej konštrukcie a celého strešného plášťa plochej . Pochôdzne ploché strechy a terasy. Konštrukcie strešných terás sú stále viac obľúbené.

Medzi zvyčajné riešenia patrí pokládka dlažby do štrkového lôžka, ale aj umiestnenie dlažby na podložku.

V prípade kladenia terasy s dlažbou na podložkách pri plochej streche z EPS je potrebné vzhľadom k vysokému bodovému . Obrátená skladba umožňuje užívateľom veľkú variabilitu vo využití plochej strechy. Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS bezpečne chráni vrstvu hydroizolácie a zároveň vďaka svojej vysokej únosnosti v tlaku umožňuje používať strechu ako strešnú záhradu. Strechy , na ktoré je dobrý prístup z vyššieho podlažia by mali byť vždy patrične využité.

Strecha nižšieho podlažia je ideálnym miestom pre rozšírenie úžitkovej plochy prostredníctvom výstavby terasy. Podobne ako zelená strecha , pretvára vhodná povrchová úprava strechu na priestor použiteľný pre rôzne aktivity a relax. Pôvodný názov tejto izolácie je NOBASIL SPS.

Kvôli logistike a dodržaniu termínov doručujeme objednávky, ktoré . Izolácia plochých striech sú podľa využitia, pochôdzne alebo nepochôdzne ploché strechy s využitím atikových klinov, spádových dosiek či trapézových výplní. Rozdelenie plochých striech. Ploché strechy je možné deliť z viacerých hľadísk.

Skladá sa z nosnej konštrukcie, ktorá prenáša zaťaženie zo strešného plášťa a zo samotného strešného plášťa, chrániaceho objekt proti vonkajším vplyvom a zároveň zabezpečuje vyžadovaný stav vnútorného prostredia. Z hľadiska tepelnej techniky nevetrané dvojplášťové ploché strechy majú podobné vlastnosti ako jednoplášťové, preto ich tepelnotechnický výpočet je podobný ako u jednoplášťových striech. Ideálne systémové riešenie plochej strechy zaťaženej štrkom. Dörken ponúka ideálnu DELTA ochrannú a drenážnu fóliou pre štrkom žaťažené strechy. Ide o pochôdzny typ plochej strechy , ktorej vrchnú nášľapnú vrstvu môžete klásť na sucho alebo na mokro.

Bude tak dostatočne stabilná a odolá aj proti silnému vetru. Takzvané mokré terasy sa kladú do . V súčasnosti strecha neplní už len funkciu ochrany pred poveternostnými vplyvmi, ale ponúka i iné možnosti širokého využitia. Dôkazom sú variabilné architektonické riešenia novodobých plochých striech, ktoré môžu byť po správnej realizácii a údržbe napríklad miestom pre oddych . Alebo aj príťažlivé rozšírenie životného priestoru? Tento typ strechy jeveľmi obľúbený u staviteľov a projektantov, no v minulosti s ním boli hlavne zlé skúsenosti.

Pa, občasne nášľapné ( pochôdzne ) ploché strechy.

Pa, nášľapné ( pochôdzne ) ploché strechy. Vzhľadom na veľmi nízku hodnotu faktora difúzneho odporu tejto tepelnej izolácie je takmer vždy nevyhnutné použiť kvalitnú parozábranu. Je to mimoriadne dôležité najmä pri .