Plochá strecha skladba

Podľa skladby strešného plášťa:. Pod pojmom plochá strecha sa ale v odbornej terminológii rozumie strecha, ktorej krytinu tvorí povlaková hydroizolácia. Hlavní požadavky na vlastnosti střešního pláště.

Ploché střechy – skladby a typy. Obrátená skladba umožňuje užívateľom veľkú variabilitu vo využití plochej strechy.

Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS vďaka svojej pevnosti a nenasiakavosti bezpečne chráni vrstvu hydroizolácie a umožňuje používať strechu ako terasu. Zelená strecha (obrátená skladba ) . Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací. Nepochôdzna plochá strecha môže mať nechránenú vodotesnú krytinu.

Pochôdzna strecha, využívaná najmä ako terasa, vyžaduje si už špecifickú úpravu povrchu, najčastejšie dlažbou alebo ochrannou vrstvou riešenou iným spôsobom. Vždy však jej nosná konštrukcia, skladba. Návrh skladby střešního pláště plochých střech je vždy nutno doložit tepelně technickým posouzením, případně také posouzením vzduchové neprůzvučnosti – viz kap.

Je to len funkčná nadstavba plochej strechy pokračujúca svojou skladbou tam, kde by končila pôvodne navrhnutá plochá strecha.

Výhodou pri novostavbách je, že ak hydroizolácia tvorí vrchnú časť skladby , dokáže skladba vegetačnej vrstvy nahradiť kotvenie hydroizolácie (vlastná váha), ktoré by bolo . Tomáš Petříček, podklady: Doc. FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Na rozdiel od jednoduchej opravy hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa, ktorou riešime iba problémy funkčnosti pôvodnej hydroizolácie, tepelná sanácia plochej strechy pokrýva komplexne oba základné funkčné požiadavky skladby strešného plášťa – hydroizolačnú i tepelnoizolačnú funkciu.

Práve otázka zabezpečenia . VOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH. Tabulka označení skladeb střech. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ. Nepochůzná jednoplášťová plochá střecha (N1s). Svislý prvek ukončující plochou střechu.

Výška min 1mm nad rovinou střechy. Nutno dilatačně oddělit – mm od monolitických částí střešního pláště. Atika vyspádována do prostoru střechy minimálně ve sklonu 3°.

ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY. Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do , se neosvědčily. Vlivem geometrie stavby a dotvarování konstrukce vždy docházelo ke vzniku tzv. Náklady na zhotovenie extenzívnej vegetačnej strechy závisia v prvom rade od jej veľkosti a od zvolenej skladby strešného plášťa, ktorá je v podstate rovnaká ako pri klasickej plochej streche.

Hydroizolácia (fólia alebo asfaltový pás) však musí byť odolná proti prerastaniu koreňov rastlín. Najrýchlejším a najspoľahlivejším postupom je posúdiť skladbu v najmenšej hrúbke (R resp. U0).

Pokiaľ vyhovie tu, vyhovie skladba strechy ( resp. hrúbka izolácie) v celej ploche. Ja tento spôsob používam hlavne pri zelenej plochej streche , kde atika tvorí okraj celej strechy. Niektorí projektanti toto považujú za horšie riešenie ako vnútorné vpuste. Ja zase naopak považujem toto za bezpečnejšie, pretože ak nastane poškodenie zvodu, voda bude tiecť maximálne po fasáde a nie do .