Plocha strecha skladba

Detaily V pamäti Podobné Ploché strechy Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvou PDF. Obrátená skladba umožňuje užívateľom veľkú variabilitu vo využití plochej strechy. Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS vďaka svojej pevnosti a nenasiakavosti bezpečne chráni vrstvu hydroizolácie a umožňuje používať strechu ako terasu.

Zelená strecha (obrátená skladba ) . Příklady skladeb jednoplášťových střech bez parotěsné vrstvy.

Jednoplášťové ploché střechy s parotěsnou vrstvou. Nosná konštrukcia, ktorú tvorí v. Pochôdzne strechy (terasy) sú skladbou obdobné ako strechy s klasickým poradím vrstiev. Líšia sa len tým, že na . Tomáš Petříček, podklady: Doc. FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství.

BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Na rozdiel od jednoduchej opravy hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa, ktorou riešime iba problémy funkčnosti pôvodnej hydroizolácie, tepelná sanácia plochej strechy pokrýva komplexne oba základné funkčné požiadavky skladby strešného plášťa – hydroizolačnú i tepelnoizolačnú funkciu. Práve otázka zabezpečenia . V prípade vegetačných striech závisí ich skladba od využitia plochy – môžu plniť buď pohľadovú funkciu alebo slúžiť ako zeleň rodinného domu či strešný park. Podľa toho sa následne zvolí hrúbka substrátu a určia sa i nároky na statiku, odvodnenie, realizáciu a údržbu. Nepochôdzne strechy bez ďalšieho funkčného využitia majú prístup iba z dôvodov údržby, opravy alebo kontroly strešného plášťa.

Svoje špecifikum majú aj ploché strechy prejazdné (slúžia napríklad ako vozovka), ktoré vyžadujú vo svojej skladbe aj roznášaciu vrstvu, obvykle sú jednoplášťové so spádom . Ukázky skladeb plochých střech, ploché střechy , Střechy Vaníček. Najrýchlejším a najspoľahlivejším postupom je posúdiť skladbu v najmenšej hrúbke (R resp. U0).

Pokiaľ vyhovie tu, vyhovie skladba strechy ( resp. hrúbka izolácie) v celej ploche. Váha celej skladby je tak omnoho menšia ako v prípade použitia strešného substrátu, čím nedochádza k nadmernému zaťaženiu stavebnej konštrukcie. Preto si už tento druh vegetačnej strechy nevyžaduje navrhovanie staticky náročných konštrukcií. V porovnaní s bežnou plochou strechou má extenzívna . VOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH. Tabulka označení skladeb střech.

SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ. Nepochůzná jednoplášťová plochá střecha (N1s). Svislý prvek ukončující plochou střechu.

Výška min 1mm nad rovinou střechy. Nutno dilatačně oddělit – mm od monolitických částí střešního pláště. Atika vyspádována do prostoru střechy minimálně ve sklonu 3°. ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY. Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád.

Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do , se neosvědčily. Skladbu střechy a detaily je nevyhnutné vždy navrhovat tak, aby bylo dosaženo požadovaného stavu vnitřního prostředí a současně příznivého tepelně-vlhkostního režimu střechy při daných parametrech vnitřního a.