Pir dosky

Materiál PIR je tvorený kombináciou uretánových a isokyanurátových väzieb a vykazuje lepšie tepelno-izolačné vlastnosti v porovnaní s predchodcom PUR. Výrobky z tuhej polyisokyanurátovej peny sa vznačují nadštandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Uplatnenie nájdu v konštrukciách, kde je potrebné kvalitné zateplenie a zároveň malá hrúbku tepelnoizolačnej vrstvy. Výrobky z PIR sa používajú najmä v konštrukciách plochých, šikmých striech, . PIR izolačné dosky výrobcu PUREN sú ideálne výrobky pre skladby šikmých striech, plochých striech a pre izolačné systémy spádových striech, podláh a fasád.

PIR doska je tvrdá polyizokyanurátová (PIR) izolačná doska, 1 oslobodená od freónov (neobsahuje CFC ani HVFC).

V ostatných rokoch rozšírila svoju činnosť aj o kladenie nadkrokvového zateplenia s tepelnými izoláciami PIR. V praxi sa stretáva s izoláciami PIR vo forme dosiek kladených na debnenie alebo priamo na krokvy. Použitie: Vysokoúčinná tepelná izolácia pre vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy. Doporučená cena: Naša cena: 1€.

PIR – polyisokyanurát je materiál s nízkou objemovou hmotnosťou, je tuhý, má uzavretú štruktúru a teda nepohlcuje žiadnu vodu. Je odolný voči ohňu, pri horení sa netopí. PIR izolácie sa dodávajú vo forme dosiek obojstranne polepených vliesom, plechom a pod. Dosky Kingspan Therma sú tepelno izolačné dosky z tuhej peny na báze polyisokyanurátu ( PIR ).

Dosky sú na obidvoch stranách potiahnuté fóliou, ktorá je počas výrobného procesu autoadhezívne spojená s nepriepustným jadrom. Fóliový poťah je vysoko odolný voči prenosu vodných par. Názov, Termoizolačné dosky THERMANO. Typy zámkov (spájanie dosiek ). Druhy opláštenia, Viacvrstvové, plynotesné opláštenie. Polyuretánová platňa Copertherm o rozmeroch x m Kašírovaná modifikovaným APP asfaltový.

Tepelnoizolačné dosky PIR Moderný tepelnoizolačný materiál ᴧ = 0. Bramac Therm BASIC Bramac Therm BASIC. Použitie: Vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie, pre šikmé aj ploché strechy. Použitím na tvarovo zložitých strechách je možné docieliť . Bauder PIR FA tepelno-izolačná doska je špeciálne koncipovaná pre použitie na ľahké priemyselné strechy. Na základe výborných tepelne – izolačných vlastností významne znižuje hrúbku tepelnej izolácie.

V kombinácii s nízkou objemovou hmotnosťou umožňuje použitie veľkoformátových a ľahkých dosiek. Vďaka týmto hodnotám patria PIR dosky medzi obľúbený novodobýizolačný materiál aktuálne dostupný na trhu. Doskové tepelné izolanty Selthaan z tuhej polyisokyanurátovej peny ( PIR ), sme vybavli špeciálnou vysoko odolnou povrchovou úpravou. Dosky využijete pre zateplenie striech poľnohospodárskych a potravinárskych výrobných i skladových objektov.

Ide o rokmi preverený, prémiový a vysoko špecializovaný izolant.

Hrúbky izolácie THERMANO pre medzi-poschodové podlahy. XPS (extrudovaný polystyrén). Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER. Izolačné parametre dosiek THERMANO. Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS.

Spoločnosť Kingspan Izolácie vyrába vysoko kvalitné tepelnoizolačné dosky pre použitie v občianskej a priemyselnej výstavbe. V poslednej dobe Kingspan .