Penetračný náter na betón

Penetračný náter slúži ako podklad pred nanesením vrchnej farby na betón. Vyrovná jeho savosť, vďaka čomu vrchný náter nebude praskať a lúpať sa. Pre penetračné a kotviace nátery pod Flexibilné lepidlá na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX, Samonivelačné hmoty QUARTZ SUPER, THERMO a PLUS, Tekutú lepenku S-T, Tekutú elastickú hydroizoláciu, Výplňovú opravnú stierku na betón QUARTZ VÝPLŇ . Je náter na báze modifikovaného styrénakrylátového kopolyméru, ktorý umožňuje vysoký stupeň kotvenia.

Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. DENASPRIM PENETRACIA 1:S VODOU. Na úpravu nosných betónových podkladov pred aplikáciou strojových jadrových a jednovrstvových vápennocementových aj sadrových omietok.

Po vyschnutí výrazne zvyšuje. Nestanovené výrobky – Penetrácie. Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod omietky Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit. Pred tým, ako začneme penetračný náter nanášať, musíme podkladový povrch dôkladne pripraviť.

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. V prípade, že ideme nanášať náter na betón , musí byť vyzretý, bez mechanických nečistôt. Následne môže dôjsť k narušeniu konštrukcie v dôsledku nedostatočného spevnenia spodných vrstiev podkladu.

Pokiaľ ide o betónový podkla musí byť vyzretý, . Aplikačná vrstva: Vrchný krycí náter , Jednovrstvové farby 2v Izolačný náter. Chemické zaradenie: Syntetické . Farby pre každý povrch: Farby, Laky, Riedidlá, Živice, Práškové náterové látky, Odstranovace starých náterov, Tužidlá, Malovanie, Natieranie, Stavebníctvo, Priemyselné nátery, Povrchové úpravy. Vlastnosti: Za studena spracovateľný, odolný proti mrazu, bez fenolu.

Použitie : Penetrační náter na betón , ľahký betón , vyškárované murivo, cementové omietky alebo kovy, pre následné ochranné nátery na báze živíc, strešné utesnenie a utesnenie stavby Spracovanie Náter pred pokládkou pásov. Popis: Vysokokvalitný umeloživičný disperzný prednáter na predbežnú prípravu nasiakavých podkladov ako sú nové cementové potery a hrubé betónové plochy pred niveláciou. Penetračné nátery slúžia na spevnenie nesúdržných podkladov, zjednotenie nasiakavosti podkladov a zvýšenie príľnavosti ďalšej povrchovej úpravy.

Používajte riedený s vodou v pomere 1:- 1:3. Penetrácia PE 2koncentrát Univerzálny penetračný náter penetrák na savé aj nesavé podklady. Najnižšia cena penetrácie na m2. DUROPRIMER-SG – Hydroizolačný penetračný náter pre epoxidové podlahy, kg.

Dvojzložkový hydroizolačný penetračný náter pre epoxidové podlahy pri vzlínajúcej vlhkosti. Má vynikajúcu prídržnosť na vlhké podklady. Vďaka vysokej hustote vytláča vodu z pórov betónu , a tak ho .