Oprava potrubia pod tlakom

Toto inovatívne riešenie opráv oceľového potrubia je rýchlou a ekonomickou alternatívou k výmene potrubí. Toto riešenie všetko v jednom sa nanáša priamo na povrch potrubia , pretože zahŕňa komponenty na prípravu povrchu, vystuženie a vrchný náter. Tento systém opráv spevňuje a utesňuje oceľové potrubia. Oprava , úprava a údržba potrubí za prevádzky.

Bez odstávky prúdenia plynných a kvapalných médií do tlaku Mpa.

Vŕtanie a uzatváranie potrubia technológiou IPSCO je metóda, ktorou realizujeme opravy , rekonštrukcie, prekládky, predlžovanie potrubí, výmenu uzáverov alebo poškodených úsekov za prevádzky . Metóda sa používa k oprave celých úsekov kanalizácie od šachty po šachtu. Podstatou metódy je osadenie vložky sýtenej živicou do netesného potrubia tlakom vody. Za určitý čas pôsobením tepla vložka vytvrdzuje a výsledkom je bezhrdlé, hydraulicky hladké a staticky nezávislé nové potrubie. Dvojzložkový epoxidový tmel 50g, na rýchle opravy dier a prasklín -Vhodné k opravám deravých rúrok pod vodou, bazénov, nádrží, spojov, trvalých tesnení, v dome, na aute, na lodi či v prívese -Vhodný aj na aj deravý radiátor -Opravuje kovy, plasty, drevo atď. Doba tuhnutia minút -Lepí deravé rúrky či radiátory aj pod . Tlaková bandáž na opravy potrubí pod tlakom.

Aplikácie: vystuženie a zosilnenie.

Znižuje čas odstávky, odolný spôsob ochrany, všestranný spôsob nasadenia, tepelne odolný trvale 1°C. Na opravu presakujúceho vonkajšieho potrubia a armatúr použite Fernox LS-X External Leak Sealer a teflónovú inštalatérsku pásku Fernox PTFE alebo inú vhodnú výstuž, ako je páska Fernox Leak-Fix alebo tmel Fernox Fix-It. Najprv vypnite vodu a vypustite systém, aby ste znížili tlak vody v mieste úniku, a potom na . Niektoré výsledky nelineárnej analýzy deformačno-napäťových stavov pri opravách potrubia pomocou záplat sú prezentované na obr. Rozloženie intenzity napätia na záplate eliptického tvaru pri hodnote prevádzkového tlaku MPa pri oprave neperforovaného defektu, Obr. Intenzita napätia v mieste záplaty . Realizujeme bezvýkopové technológie opráv už existujúcich potrubí.

Výhodou týchto rekonštrukcií je, že sa nahradia staré potrubia novými, nachádzajúcimi sa. Pred samotným zasunutím pakra je nutné zabezpečiť vyčistenie potrubia a hlavne miesta opravy. Následne sa paker nafúkne na tlak približne Bar po dobu asi minút (v závislosti od teploty okolia), počas ktorej dôjde k vytvrdnutiu a prilepeniu impregnovanej krátkej vložky. Po vytvrdnutí sa paker vyfúkne a vytiahne.

Malé úniky, vrátane poklesu tlaku na kombinovaných kotloch a iných uzavretých systémoch, je možné opraviť použitím utesňovača Fernox Leak Sealer F4. Potom sa potrubie obalí PTFE páskou, alebo sa použije iná výstuž s presahom mimo oblasť úniku. Uzatvorenie potrubia pod tlakom za prevádzky.

Uzatváracie zariadenie technológie T. Gebo) poslouží pro rychlé, spolehlivé a trvalé opravy poruch potrubí z litiny, oceli, PVC i nerezu. Opravovat s nimi můžete otvory a praskliny a lze je použít i jako spojku potrubí.

Objímky odolávají vysokému tlaku a utěsní prasklinu do dvou třetin délky použité objímky. A-1Dvojdielna objímka univerzálna (oceľ,liatina,PVC). Materiál:teleso objímky GGG,skrutky pozinkované,tesnenie Perbunam Použitie:na opravu poškodeného potrubia do prevádzkového tlaku PN16. TECHNICKÉ LISTY CERTIFIKÁT TYPY . Postup prác je obdobný, ako pri zaťahovaní potrubia metódou Relining. Pri technológii Berstlining je dôležité klásť dôraz najmä na TV monitoring, ktorý odhalí už vykonané opravy na danom potrubí.

Tie sa na liatinovom potrubí robia spravidla opravnými spojmi, ktoré nemožno deštruovať. Naša firma vykonáva Čistenie kanalizácie krtkovaním a tlakom vody, opravy a výmeny kanalizácii , monitoring potrubia , Inštalatérske práce ale aj non – stop. Predstavujeme Vám unikátne kĺbové strmene na opravy potrubia od VIKING JOHNSON, . Práve v takýchto situáciách sa využíva frézovanie potrubia kedy čistenie tlakom vody nestačí.

Zvyčajne pri väčšom rozsahu poškodenia potrubia používame pre plnohodnotné obnovenie prevádzky kombináciu frézovania a následne lokálnu bezvýkopovú opravu poškodeného miesta – tzv.