Oprava krovu

Pri akýchkoľvek zásahoch do konštrukcie, okrem statického výpočtu, je dôležité posúdiť technický stav materiálu – dreva, aby nenastala neskoršia deštrukcia prvkov, napríklad zaťažením snehom, ale aj pri pohyboch a zmenách namáhania počas opravy krovu. Pred začatím prác je preto . Opravy drevených krovov. Rekonštrukcie krovov (2. časť) V starších konštrukciách sa používali iba tesárske spoje, ktoré sa vždy dali rozobrať.

Pretože poškodenie krovu je zväčša lokálne, spomínaná „skladačka“ umožňuje vykonať opravu len lokálne. Oproti výmene celého krovu je to podstatne .

Po zimě s množstvím sněhu nebo při přílišném zatížení krovu novou krytinou někdy praskne krokev. Lze ji poměrně snadno opravit. Nejprve musíme prasklou krokev narovnat do původního sklonu.

Postupujeme tak, že na podlahu půdy položíme fošny nebo tlustší prkna a na ně podklad z . Jednoduchá výmena strešnej krytiny bez potreby opravy alebo výmeny krovu bude skúsenej firme trvať maximálne päť pracovných dní. Preto je vždy dobré, keď si na ňu pozvete odbornú firmu. Krov nesie celú strechu.

To znamená, že pri jeho oprave nemožno jednoducho vymeniť jednotlivé poškodené trámy, pretože by hrozilo zrútenie celej konštrukcie. Odstránenie častí poškodeného .

Nejčastější příčinou poškození krovu bývá špatná, netěsná nebo jinak porušená krytina střechy. Ta způsobuje, že zatékající voda je důvodem hnijících tesařských spojů, prasklých krokví, poškozených sloupků a vzpěr, nefunkčních zavětrovacích prvků. Nedojde-li včas k opravě této porušené krytiny, mohou být zasaženy i . Historicky cenné budovy bychom se měli pokusit zachránit a rekonstrukce provádět citlivě.

Je třeba zachovat kulturní dědictví po našich předcích. Proto bychom měli před výměnou krovů starých staveb dobře zvážit, zda je nutné stávající krov nahradit krovem novým, . Rekonstrukce krovu vyžaduje velkou míru zásahů do nosné konstrukce, a proto je nezbytně nutné se poradit s odborníkem. Jedině profesionální statik lze s jistotou říci, zda je určitá část konstrukce vhodná pro zachování, či zda je její nosná funkce již naplno vyčerpána.

Před tím, než budu popisovat různé praktické postupy . Vykonávame montáž krovu a strechy. Tak, rekonstrukce zdárně pokračuje, ovšem zcela jiným tempem než jsem plánoval. V tuto chvíli jsme již měli být nastěhováni, ale jaksi to všechno trvá mnohem déle. Momentálně jsme ve fázi, kdy máme nahozené a vybroušené podhledy, nahozené štuky, ustavena kamna a vyvložkovaný komín, vyměněna okna.

Kompletní rekonstrukce střechy domu zahrnuje probíhá v několika fázích. Jednou z nejdůležitějších činností, na kterou se v žádném případě nesmí zapomenout, je oprava krovu. Na domech se šikmou střechou se setkáváme s krovy. Jsou to většinou dřevěné nosné konstrukce, které nesou celou šikmou střechu.

Přestože je to konstrukce osvědčená staletími, zvláště rekonstruované krovy trpí často závažnými problémy a nemocemi. S tímto přístupem se můžeme setkat i dnes v případech, kdy se provádí výměna krytiny bez předchozího průzkumu krovu a návrhu jeho opravy.

Připomínáme opět, že součástí opravy střechy, pokud nejde o provizorní opravu , musí být vždy kromě opravy. Zajišťujeme kontejnerovou službu – odvoz sutí a pod. Střechy Na Klíč Rovenský.

Přepravu materiálu do 5t, možnost manipulace hydraulickou rukou do 5t. A další služby dle telefonické hodody. Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela.

Související zprávy: Řád premonstrátů zahajuje . Tisková verze dokumentu.