Odvetranie plochej strechy

Všetko záleží od celkovej skladby strechy a strešného plášťa, taktiež od hrúbky jednotlivých materálov. Neodvetraný strešný plášť je možné zrealizovať, ale nesmie dôjsť k zabudovaniu vlhkosti, napr. Strecha sa vetrá najmä z dvoch dôvodov: jednak na odvedenie vlhkosti preniknutej zvonka alebo zvnútra, alebo ešte sa vyskytujúcej stavebnej vlhkosti z konštrukcie strechy (primárna úloha) a jednak na odvetranie časti tepla pri letnom prehriatí vonkajších vrstiev strechy vplyvom absorpcie solárneho . Medzi základné predpoklady funkčnej a odolnej plochej strechy patrí správny sklon a vhodný návrh zloženia strešného plášťa.

Predovšetkým vrchná vrstva strešného plášťa by mala byť odolná proti účinkom slnka, vody a vetra.

Aké sú hlavné zásady, ktoré treba pri návrhu plochej strechy zohľadniť, . Najväčšou výhodou použitia výrobkov z minerálnej vlny Isover a Orsil ako tepelnej izolácie plochých striech je ich unikátna kombinácia tepelnoizolačných,. Ploché strechy možno deliť do niekoľkých skupín podľa rôznych kritérií. Na obrázku sú znázornené spôsoby možného odvetrania dvojplášťových striech. Stavebniny DEK – Všetko pre Vašu stavbu. Kvalitné stavebné materiály pre strechy , fasády, izolácie a hrubú stavbu.

Prečo vlastne ploché strechy v minulosti tiekli a hlavne prečo je medzi ľuďmi rozšírené „delenie“ plochých striech na „tie čo tečú a tie čo ešte netečú? V súčasnosti platná norma rozdeľuje strechy na ploché, šikmé a strmé.

Pre stanovenie rozdelenia striech je rozhodujúci sklon vonkajšieho povrchu krytiny. Plochá strecha je strecha so sklonom krytiny do 10° vrátane. Jednoplášťová strecha je riešená ako plochá bezspádová konštrukcia s vnútorným odvodnením.

Tepelnoizolačná vrstva je z dosiek penového polystyrénu a dielcov Polsid. Odvetrávací komínik osadíme priamo na obnažený polyuretán zostavy Gedatherm PU – vyrežeme otvor o rozmere podstavy . Odvetranie dvojplášťových striech je riešené otvormi do atiky. Minimálny sklon plochej strechy sa pohybuje na úrovni 1° v ploche.

Na odvetranie plochej strechy existujú dva názory. Z prvého pohľadu vychádza, že vetracie hlavice umožňujú prísun vonkajšieho vzduchu pod tepelnú izoláciu. Druhý názor je práve opačný.

Tvrdí, že je dôležité odvetranie . Keď už máte nad hlavou plochú strechu , nie vždy sa dá prerobiť formou nadstavby, ktorou sa problém jej zatekania často rieši. Niekedy postačia len lokálne opravy klampiarskych prvkov, oplechovania či hydroizolácie. Pri rozsiahlejších poruchách neostáva nič iné, ako siahnuť po rekonštrukcii, pri ktorej. Plocha odvádzacích vetracích otvorov sa oproti ploche privádzacích otvorov spravidla zväčšuje najmenej o. Predaj stavebného materiálu, náradia, obkladov a dlažieb.

Vás dovoľuje oboznámiť so systémom izolácie plochých striech PVC fóliami, ktorý je vyrobený na základe dlhoročných skúseností, najnovších poznatkoch vedy a praxe.

Systém izolácie rieši hydroizoláciu, odvodnenie a odvetranie plochej strechy pomocou . IKO ponúka niekolľko spôsobov odvetrania str. Vďaka tomu nedochádza k poškodeniu strešnej konštrukcie a strecha správnym spôsobom odolá náhlym teplotným zmenám. Plocha odvetrania sa musí rovnomerne rozdeliť na nasávanie pri odkvape a odvetranie pri hrebeni.