Ochrana fasady proti vtákom

Ochrana rímsy, odkvapov, fasády , parapetov proti holubom a lastovičkám. Ochranné hroty proti vtákom a holubom W11. Soudaflex FC 3ml – lepidlo na hroty proti hniezdeniu (Polyuretánové lepidlo na ostne proti vtákom ). Zábrany proti lastovičkám, ochrana proti vrabcom, ale aj veľkým druhom vtákov (napr. proti holubom) HR-1majú šírku medzi hrotmi 1mm. Ochraňuje hlavne podstropové miesta, rímsy, fasády a okná.

Je to jediné trvalé riešenie (samozrejme nič nie je 1 ale táto mechanická zábrana sa nám osvedčila najviac) s jednoduchým modulárnym (nadpájateľným systémom) s jednoduchou montážou. Tento hrotový systém je garantovaná ochrana. Hroty proti vtákom HR-20. Skladom Výrobca: Birdspike Záruka: rokov. Montujú sa pomocou špeciálneho lepidla Mamut glue alebo skrutiek.

Ostne proti vtákom nijako neubližujú vtákom, iba zabezpečujú, aby si na určené miesta nesadali. Poskytujú účinnú ochranu budov, fasád , okien, parapiet, pouličného osvetlenia, reklamných pútačov (bannerov) a iných plôch, ktoré sú ohrozené sadaním vtákov. Tieto hroty proti vtáctvu sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a . Elektrická páska je vysoko efektívna , tichá, bezpečná s veľmi jednoduchou inštaláciou. Vtáčí trus poškodzuje budovy, ničí fasády a spôsobuje celý rad veľkých škôd. Najúčinnejšia ochrana proti dosadanie vtákov s účinnosťou 1 je elektrická páska ktorá . Komplexný ochranný systém proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva – holubom, lastovičkám, vrabcom.

Zábrany majú zamedziť sadanie alebo hniezdenie vtákom a tým minimalizovať poškodenie a znečistenie Vášho majetku. Rozdeľujeme ich podľa toho, kde chceme zabrániť sadanie alebo hniezdenie vtáctvu. My sme po kvante neúspešných pokusov so všeobecne doporučovanými pohyblivými prúžkami, CD-čkami a rôznymi točiacimi sa vrtuľami definitívne prešli na ochranu pomocou bežne dostupných sietí proti vtákom (záhr. potreby). Provizórne postačuje i obyčajné prikrytie alebo zabalenie porastov týmito .