Nivelak na podlahu

Nivelizácia je základom správne a kvalitne realizovanej podlahy. Použitím nivelizačných materiálov možno vyrovnať podkladovú vrstvu do roviny. Následne sa kladú finálne vrstvy podlahových krytín napr.

Nie je mrazuvzdorná a vhodná . Ako si možno čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a bez búracích prác pripraviť novú, peknú a funkčnú podlahu.

Na trhu nivelačných materiálov existuje hneď niekoľko spôsobov, ako problém s nerovným podkladom vyriešiť. Na výber máte buď klasické. ATLAS SAM 1je samonivelačný poter, určený pre strojné, alebo ručné vylievanie podlahových podkladov, pod dlažbu, parkety a rôzne podlahoviny.

Používa sa vo všetkých suchých miestnostiach obytných a verejných budov, v prípade, že jeho parametre spĺňajú . Produkty pre podlahy ako sú potery, nivelačné hmoty, podkladné nátery, GRID výstuž do poterov-náhrada ľahkej kovovej výstuže, epoxidové nátery. Pred zhotovením nášľapnej vrstvy podlahy musíme venovať náležitú pozornosť príprave podkladu. Jeho kvalita totiž môže výrazne ovplyvniť životnosť i estetický vzhľad hotovej podlahy. Rovný a hladký podklad dosiahneme napríklad použitím liatych poterov a samonivelizačných stierok, ktoré pripravujeme .

Používa sa na vyrovnanie betónových povrchov pre vykurované podlahy v občianskej a bytovej výstavbe. Ak tomu u vás tak nie je, bude potrebné podklad vyrovnať pomocou nivelácie podlahy. Tu vám popíšeme, ako urobiť niveláciu podlahy svojpomocne.

Mnoho podkladov po odstránení podlahy alebo koberca je nerovných, drobí sa, . Označenie výrobku: 1j. Samonivelizačný anhydritový poter jemný. Na zhotovenie kvalitných vyrovnávacích aj podkladových poterov v interiéri pri výstavbe bytov, kancelárskych priestorov, správnych budov, hotelov, škôl a pod. Možno ho realizovať ako združenú (pripojenú) alebo plávajúcu podlahu určenú na . Vhodná na zhotovenie vysokozaťažiteľných rovinných podkladov v interiéroch. Minimálna hrúbka vrstvy mm, max 20mm.

Nivelačné stierky, sa používajú na zrovnávanie alebo vyhladenie podkladu, teda podkladového poteru, či už na cementovej alebo sadrovej báze. Podľa toho sa volí samozrejme aj nivelačná stierka. Doporučujem zrovnanie podkladu nivelačnou stierkou zveriť do rúk odborníkom, najlepšie podlahárom, nie . Určite veľa z vás už pozná nivelačné stierky, alebo ináč povedané samo nivelačné stierky či stierkovacie hmoty.

Pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, tak je to stavebný materiál s ktorým sa zrovnávajú či vyhladzujú podkladové potery. Teda v podstate sa jedná o materiál s ktorým sa pripravuje podkla .

Môže sa použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (i poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako napr. Spracovanie je možné iba v interiéri, na podkladoch nezaťažených trvalou vlhkosťou. Viac informácií o tovare nájdete tu:.

Nivelačné hmoty nivelačky svojimi vlastnosťami renovujú a vytvárajú veľmi rovný, tvrdý a savý podklad vhodný pre všetky typy podlahových krytín. Vám ušetrí náklady, pretože „Suchý nivelak “ má naozaj bezkonkurenčnú cenu. Vďaka špičkovej technológii je vaša podlaha vyrovnaná expresne rýchlo a navyše okamžite použiteľná.

Má nízku hmotnosť a pracuje sa s ňou jednoducho. Je zdravotne nezávadná, 1-ne prírodným produktom, ktorý odoláva . Trhliny a zmrašťovacie škáry v potere musia byť pred položením podlahoviny uzavreté. Zatiaľ čo zmrašťovacie škáry sú do poteru narezávané úmyselne, v prípade trhlín sa jedná o poškodenie, ktoré môže mať rôzne príčiny. V obidvoch prípadoch musia byť kraje poterových dosiek v mieste prerušenia „vzájomne zošité“, aby .