Nátery na vlhké murivo

Vyberte si z ponuky produktov v kategórií Biele farby na vlhké a plesnivé steny na EFARBY. REMAL SANAL NA MURIVO sa používa na sanáciu, aj preventívnu ochranu muriva , omietok, kameňa, betónu a iných stavebných materiálov pri napadnutí. Prvou je priama likvidácia plesne fungicídnym postrekom, druhá je náter bielou protiplesňovou farbou a tretia je náter farebnou interiérovou farbou.

Používa sa na nátery omietok, vyzretého muriva ,. Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva. Komparátor Odstrániť komparátor.

Sanačné systémy WEBER na murivo ponúkajú účinné riešenia sanačnými maltami. Znižuje ich tepelnoizolačné vlastnosti, znehodnocuje omietky a tiež vlhkosť v kombinácii s možným výskytom plesní má nepriaznivý vplyv na zdravie človeka. Ochranný náter na ochranu pred koróziou a lepšiu priľnavosť mált.

Sanačné omietky pri sanácii vlhkého a zasoleného muriva. Pred nanášaním fasádnej omietky aplikovať penetračný náter Baumit PremiumPrimer. ThermoShield znižuje tvorbu plesní.

Dažďová voda môže prenikať trhlinami vo fasáde – tento problém môžeme odstrániť použitím fasádnej omietky alebo náteru , ktorý neprepúšťa zrážkovú vodu do muriva , no zároveň je priedušný a prepúšťa vodné pary. S výnimkou prípadov, keď sa zachováva pôvodný povrch konštrukcie (režné murivo alebo betón, masívne drevostavby), je základným spôsobom úpravy. V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou , akými sú kúpeľne, práčovne alebo aj kuchyne, sa preferujú vápenno-cementové omietky, ktoré sú pevnejšie, .

Príčiny vzniku vlhkosti. Jej množstvo závisí od vzdušnej vlhkosti, teploty, pórovitosti, množstva solí viažucich vodu a prípadne pri vonkajšom murive závisí aj od smeru prevládajúcich vetrov s dažďom. Aj túto finálnu vrstvu nanášame na vyzretú omietku. Vlhkosť stien a interiéru . Nesmie zabraňovať odparovaniu vody z hlbších vrstiev.

Najlepšie je, ak použijeme farby, ktoré . Nevyhnutným predpokladom úspešnej sanácie je odstránenie existujúcich mokrých omietok, farieb a iných náterov z muriva. V prípade sanácie mokrých stien poškodených vzlínajúcou kapilárnou vlhkosťou sa na vlhké murivo nanáša špeciálna sušiaca omietka, v ktorej sa počas vysušenia vytvorí veľké . Hotová jednozložková hydroizolácia pod keramické obklady a dlažbu v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou : kúpeľne, práčovne, pivnice, kuchyne, umyvárne. Je vodotesný systém, ktorý zamedzuje prenikaniu vody do betónu a tehlového muriva alebo iných kapilárnych konštrukcií vystavených stálemu pôsobeniu tlaku vody. Omietky, nátery a ostatné vrstvy na povrchu sanačnej omietky WTA nesmú negatívne ovplyvniť priepustnosť systému pre vodné pary. Obdobie prechodu od leta k zime je v plnom prúde.

Ulice pustnú a život sa presúva do tepla domovov. S prechodom medzi ročnými obdobiami súvisí aj zmena mikroklímy v interiéri. Steny chladnú a vlhkosť vzduchu stúpa. Prúdenie vzduchu spôsobuje, že rozvírené molekuly vodnej pary narážajú na chladné steny .