Montaz vlniteho plechu

Při montáži dbáme přesahů překrytí jednotlivých plechů. KLEMPÍŘSTVÍ Brno-Jan Šmid 12. Vlnitý plech se poté pokládá. Obecně pro výrobu střešní krytiny.

Zistíme, či je strecha rovnobežná.

Malé rozdiely v rozmeroch sa dajú vyrovnať pomocou štítovej dosky. Pri väčších rozdieloch vymeníme poškodené časti strechy. Minimálny sklon strechy by nemal byť menší ako 9°. Smer montáže plechu by mal byť opačný ako smer vetra.

Plech sa nesmie montovať priamo na lepenku. Střešní krytina z plechových taškových tabulí umožňuje rychlou a poměrně snadnou montáž. Vždy je však třeba dodržet správný postup.

Pro montáž sešívacích šroubů SL2T není třeba momentový ani žádný jiný doraz elektrického šroubováku. Bezzávitová zóna pod hlavou šroubu zajistí spolehlivé upevnění ocelových plechů bez přetočení závitu. Těsnící podložka s navulkanizovaným EPDM tlouštky mm zajistí správné utěsnění spoje. Zpět na rozcestí montážních návodů.

Zde najdete montážní návody k vlnitým krytinám, které vám pomohou obeznámit se s vlastnostmi a způsoby montáží těchto krytin. Pro základní informace o těchto krytinách navštivte náš katalog střešních krytin. Vláknocementové desky Cembrit Cembrit Montážní návod vlnité krytiny. Satjam Roof a Grande montáž návod.

Lindab Lindab Topline montáž návod. Ruukki Ruukki Monterey a Elite montáž návod. Borga Borga montáž návod.

MONTÁŽ STREŠNEJ TRAPÉZOVEJ KRYTINY Príprava na montáž krytiny: Pred samotnou montážou trapezovej strešnej krytiny je potrebné upraviť rozpätie latovania podľa projektov, ktoré určujú vzdialenosť a rozmery latovania. Závazné podmínky montáže. Příslušenství vlnité střešní krytiny – 21.

Pokud chcete provést montáž např.

W-na pevnější latě, můžete si zjistit nosnost profilu v tabulkách únosností. Při manipulaci s plechy a montáži použí- vejte rukavice a ochranné pomůcky, abys- te předešli pořezání hranami plechu. Ta- bule upevňujte bezprostředně po položení. Předejdete tak odfouknutí krytiny větrem. Zajistěte, aby se nikdo nepohyboval pod střechou, na které . Montáž musí být prováděna na rovný povrch a mezi plechy a difuzní fólií je třeba zachovat vzduchovou mezeru, sloužící k odvětrávání.

Pro správnou funkci odvětrávání se tabule pokládají na rošt z latí a kontralatí. Ty musí být velmi důkladně upevněny. Na spodu umístěné kontralatě zabraňují zadržování kondenzované vody . Požadovanú životnosť na zamýšľané použitie možno dosiahnuť použitím adekvátnych povrchových úprav. Strešná škridlová krytina UNIa UNIsa vyrába tvarovaním za studena z oceľového alebo hliníkového plechu do tvaru vlnitého profilu s priečnymi prelismi.

Výrobný proces je zautomatizovaný a preto môžeme vyrábať . Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže. Okolo 15° sklonu stačí krytine z vláknocementových vlnitých dosiek, z vlnitého plechu a plechu imitujúceho tvar pálenej krytiny. V tejto súvislosti by ste mali vedieť, že montáž by mala realizovať len firma preškolená a evidovaná výrobcom a nie miestni „majstri“, pri ktorých budete mať problém so. Na sklon od stupňov je vhodná už krytina z vláknocementových dosiek, z vlnitého plechu a plechu imitujúceho tvar pálenej škridly.

Připevňují se do dřevěných konstrukcí pomocí šroubů, které jsou opatřeny podložkou ze stejného materiálu jako vlnitý plech , pryžovou podložkou a krycí plastovou čepičkou. Předmětem této instrukce jsou pokyny k montáži trapé- zových plechů vyráběných a dodávaných firmou SATJAM. Trapézové profily SATJAM jsou užívány zejména: – jako střešní krytina.