Modlitba k sv jozefovi za prácu

V dnešnej spoločnosti sa práca stala meradlom hodnoty človeka. Zvyčajne súdime ľudí podľa práce , ktorú konajú a zvyčajne je to prvá vec, na ktorú sa pýtame, keď sa s niekým zoznamujeme. Kvôli tomu „ nemať prácu “ môže viesť k znechuteniu, stratu sebadôvery a veľkému . Jozef , ty si verne plnil Božiu vôľu, prosíme ťa, pros za nás, aby sme si necenili náš stav podľa náhľadu sveta, ale podľa náhľadu Božieho a svoje povinnosti plnili vždy tak, ako to od nás vyžaduje vôľa Najvyššieho. Nech každú prácu konáme s Ježišom a pre Ježiša a nech sa .

Netreba ani hovorit, ze najistejsie znamenie osobnej úcty k svätému Jozefovi je v tom, ze sa k nemu casto modlíme. Samozrejme, ze máme prosit tohoto svätca, aby nám pomohol v nasich materiálnych potrebách, ako je nájdenie zamestnania , alebo úspech v práci. Zvlást ludia modlitby by ho mali milovat ako otca. Jozef potom ťa chcem poprosiť, aby moj syn už našiel stalu pracu ,aby mohol dôstojne zabezpečiť svoju rodinu,Pan Boh zaplať. Jozef , zverujem sa do tvojich modlitieb a prosim o tvoj prihovor.

Nech mi Pan pozehna dobreho priatela a manzela. Vypros milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú, by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli.

By nás tu vždy čnosť zdobila, k nebu viedla každá chvíľa, to je dnes tu . Escrivom de Balaguer, 55. MEDŽŮGORIE: SVEDECTVO: KRÁĽOVNÁ POKOJA: M. Panny Márie Spoluvykupiteľky a matky ľudstva. Organizovanie je na jednotliv˘ch aktivistoch, tak ako aj náplŔ stretnutia a v˘ber modlitieb.

DôleĎit˘ je samozrejme sv. John nebol príliš horlivý, ale jeho manželka sa modlila za celú rodinu. Povedal tej žene, že tú novénu urobí, aby videl, „či všetky tie modlitby fungujú. Po novéne našiel prácu , ale myslel si . Pozývame vás na deviatnik k sv. Najlepšie je začať dní pred sviatkom – teda 10.

Jozef je patrónom tých, ktorí hľadajú pomoc v núdzi, je patrónom snúbencov a mocný pomocník v nebi v rozličných skúškach,. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu , aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI Pane, zmiluj sa. Svätý Jozef, vzor pracujúcich, oroduj za nás!

Bože, náš nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Bože Synu, Vykupiteľ sveta, zmiluj sa nad nami. Bože Duchu svätý, zmiluj sa nad nami. Bože v Trojici Jediný, zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, oroduj za nás.

Tu je niekoľko dôvodov prečo si všimnúť pre svet neviditeľného sv. Je patrónom pracujúcich. Nám mužom zaberá práca veľkú časť života.

Jozef pripomína, že ak túžime počuť Boží hlas, potrebujeme stíšiť a upokojiť svoje srdce v tichu modlitby. Kde sa táto spomienka koná slávnostnejšie, berú sa časti, ktoré tu nie sú, z_19. Poďte, klaňajme sa Kristovi,.

Ocitol sa vo svete namáhavej práce a vykorisťovania. Musel prijať nielen svoju fyzickú slabosť a nízky vzrast (meral trochu nad 1cm), ale predovšetkým ťažké bremeno osirenia a chudoby. Vtedy poprosil o pomoc sv. Nezabúdaj na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

A nám pomáhaj premáhať svoju lenivosť a byť pre druhých takým príkladom usilovnosti ako si ty sám. Jozefa , aby bol jeho adoptívnym otcom. Holt sa snaží nasledovať Jozefov svätý príklad a to učením svojich detí remeslným zručnostiam.

Quamquam pluries venoval mesiac marec k úcte sv. Prvá správa v evanjeliu o sv. Prácu si nepovažoval za poníženie.

Vedel si, že každá dobre vykonaná práca môže byť nádherným zvelebením Boha.