Likvidácia sro cena

Tento majetok by mal likvidátor v priebehu likvidácie predať za čo možno najvyššiu cenu , aby nepoškodil spoločnosť, veriteľov a spoločníkov. Popis služby asistovaná likvidácia s. Vy si pripravíte mimoriadne účtovné závierky t. Zlikvidujte Vašu spoločnosť ešte dnes. Ukončite podnikanie bez stresu.

My Vám vyhotovíme zápisnicu z valného zhromaždenia a uskutočníme samotný zápis vstupu s. Vstup do likvidácie vašej spoločnosti, 1€. Komplexná likvidácia spoločnosti, 4€. Zrušenie spoločnosti z úradnej moci (ex offo), 1€.

Obnovenie spoločnosti v likvidácii (vystúpenie z likvidácie ), 1€ . SK v spolupráci s odborníkmi zo spoločnosti MBusiness s. Cena tejto služby pre čitateľov Podnikam.

Pomôžeme Vám s likvidáciou s. Výmaz z OR ( s.r.o. už je v likvidácii ): 1€. Slovensku za nejlepšiu cenu. Tiež zmeny v sro , likvidácia , zlúčenie sro , poskytovateľ virtuálneho sídla Bratislava, Košice, Žilina. Dôležité: Cena zahŕňa vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, všetky súdne a správne poplatky.

Súčasťou ceny nie sú hotové výdavky a náhrada za stratu času. Likvidovať je možné len spoločnosť, ktorej záväzky nie sú väčšie ako jej majetok ( v opačnom prípade je tam povinnosť podať návrh na konkurz ). Naša spoločnosť Vám zabezpečí kompletnú likvidáciu Vašej s. Ak uzatvára nové zmluvy, môže to byť iba v súvislosti s ukončením nedoriešených obchodných situácií. V prípade zistenia predĺženia (záväzky prevyšujúce majetok) podáva likvidátor návrh na vyhlásenie konkurzu. Likvidátorom sa stáva spravidla štatutár, teda konateľ SRO , ktorá má prejsť do likvidácie. Obchodného registra vrátane príslušných účtovných závierok ——————- cena sa odvíja od . Táto služba zahŕňa kompletnú likvidáciu spoločnosti a jej následný výmaz z obchodného registra.

V cene služby sú zahrnuté súdne poplatky, vypracovaná dokumentácia a konzultácia s právnikom. Nechajte sa previesť celým procesom zrušenia spoločnosti s. Za akých podmienok je možné zrušiť s.

Ako sa môže uskutočniť zrušenie a zánik s. Informácie o možnostiach – s alebo bez likvidácie , zlúčenie, splynutie, ex offo z úradnej moci. Likvidácia firiem je jedným z najkomplikovanejších procesov práva obchodných spoločností. Trvá až mesiacov a vyžaduje si rozsiahle znalosti z oblasti práva, účtovných a daňových predpisov a tiež množstvo úkonov stanovených zákonom. My vás tohto bremena zbavíme. Stačí jedno splnomocnenie.

To znamená, že nesmie predávať majetok spoločnosti za cenu nižšiu, než je objektívna trhová hodnota majetku v čase jeho speňažovania, prípadne v záujme efektívneho výkonu likvidácie môže uzatvárať aj nové zmluvy. Ponúkame výmaz zadĺžených alebo nefungujúcich firiem ( s.r.o. , a.s.). Všetko urobíme za Vás, v cene sú zahrnuté aj všetky poplatky aj u notára.

Spoločnosť sa zrušuje dňom, kedy sa o tejto skutočnosti prijme uznesenie valné zhromaždenie. Ide o deň, kedy bolo takéto rozhodnutie prijaté alebo o deň, ktorý je uvedený v rozhodnutí valného zhromaždenia. Cenovú ponuku Vám poskytneme na základe zistenej situácie vo Vašej firme po úvodnej konzultácii. Cena za vstup spoločnosti do likvidácie je 1eur.

Pri najjednoduchších prípadoch zrušenia s. Neváhajte nás kontaktovať. Kontaktujte nás ešte dnes na naše telefónne číslo alebo pohodlne cez webový formulár. Legálne a za výhodnú cenu.