Kryštalická hydroizolácia

Zo súpera sa stáva spoluhráč“ – voda , vnikajúca do betónového podkladu pôsobí ako transportné médium pre aktívne kryštalické látky, ktoré sa tak dostávajú do hĺbky konštrukcie. Doplňujúca výhoda – izolácia AQUAFINom-IC je vhodná pre použitie aj v priamom styku s pitnou vodou. Kryštalické hydroizolačné výrobky ISOMAT obsahujú špeciálne aktívne chemické zlúčeniny, ktoré reagujú pri kontakte s vlhkosťou a hydroxidom vápna v betóne a tým vytvárajú nerozpustné väzby (kryštály).

Tieto kryštály blokujú kapilárne póry a utesňujú trhliny v betóne čím zároveň zabraňujú vstupu vody. Kryštalická hydroizolácia betónových povrchov, ktorá rieši problémy spôsobené s negatívnym i pozitívnym tlakom vody a problémy pri zadržiavaní vody (aj pitnej). Keď si vyberiete Xypex, vyberáte si to najlepšie.

Viac ako rokov nezávislého testovania našej originálnej kryštalickej technológie, naše dlhoročné pôsobenie vo viac ako krajinách, náš jedinečný produkt a služby, ktoré poskytujú architektom, inžinierom, investorom a výrobcom betónu veľkú dôveru dlhodobej odolnosti . Najdôležitejším stavebným materiálom našej doby je betón. Očakáva sa od neho odolnosť a stálosť na dlhý čas. Vy- stavený je hlavne vplyvom vody, mrazu, rôznych chemikálií a vplyvom okolitého prostredia. Vodotesný betón je preto. Vandex kryštalická hydroizolácia betónov.

Vystavený je vplyvom vody, mrazu, rôznych chemikálií a vplyvom okolitého prostredia. Najmä voda dokáže spôsobiť značné škody.

Kryštalická izolácia je vlastne impregnácia betónu, kde impregnačnou hmotou je zoskupenie nerozpustných kryštálov tvorené na základe chemických reakcií. Toto kryštalické zoskupenie sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu, trvalo ho zacelí a ochráni tak proti priesakom vody a iných kvapalín. Po rozmiešaní s vodou a nanesení spôsobuje katalytickú reakciu, vznikajú kryštalické formácie a tie vnikajú do trhlín, pórov, kapilár a mikropórov betónových a murovaných konštrukcií. Zaručuje zvýšenú nepriepustnosť betónov a mált proti vode a ropným produktom, zabraňuje korózii betónu a súčasne tvorí na povrchu . Charakteristika Zmes hlinitanového cementu a modifikačných prísa ktorá po rozmiešaní s vodou rýchlo tuhne a tvrdne.

Je nerozpustný vo vode, odolný voči chemickej korózii, neškodí ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Akvatron je určený pre hydroizolačné sanačné práce všade tam, kde sa prejavujú aktívne. Cementová kryštalizačná hydroizolácia. Vďaka tomu je betón chránený pred vodou a kvapalinami . Zdravim, pri rekonstrukcii 60r. V pivnici za celych rokov . Tým je zaistené spoľahlivé utesnenie aj v prípade vzniku poškodenia povrchu a trhlín v podklade.

Je vhodný aj pre povrchy, kde sa. Na zvýšenie funkčnosti vodonepriepustného betónu sa používa kryštalická hydroizolácia. Sú tri spôsoby, ako chemickú látku aplikovať. Môže sa vsypať vo forme prášku už pri miešaní samotného betónu.

Druhú možnosť predstavuje posyp povrchu čerstvého vyliateho betónu. Do tretice sa dá aplikovať v .

HIDROSTOP PENETRAT je zmes na báze cementu, presne granulovaného kremenného piesku a špeciálnych penetračných prísad a prísad urýchľujúcich kryštalizáciu. HIDROSTOP PENETRAT má dve primárne funkcie: Kapilárna – aktívne chemické látky prenikajú hlboko do pórov stavebného materiálu, vytvárajú . APLIKÁCIA STRIEKANÍM VZDUCHOVOU. PIŠTOĽOU, ALEBO ŠTETCOM AKO NÁTER. Spotreba materiálu sa mení tiež v závislosti od drsnosti a nerovnosti povrchu.

Sekundárna ochrana betónových konštrukcií – izolácia proti tlakovej vode, vzlínajúcej vlhkosti, chemickým vplyvom a ochrana betónových konštrukcií proti poveternostným vplyvom. Klasické hydroizolácie , kryštalické izolácie, chemická tlaková injektáž. Navrhneme a urobíme potrebné stavebné úpravy a opravy, aby v objekte nedochádzalo k .