Kotvenie drevenych stlpov

Statická zváraná kotviaca pätka s otvormi nájde využitie pri kotvení tlačených drevených stĺpov , alebo pilierov k podkladu za pomoci chemickej kotvy, alebo betonáže. Ako spojovací materiál na pripevnenie piliera slúžia konvexné klince priemeru 4mm, alebo skrutky priemeru 12mm. Dostupné priemery uchytávacieho roxoru . Prvky pre ukotvenie priamo do zeme . Kotevná pätka stľpu je určená na ukotvenie nosných.

Pozinkovaná kotviaca pätka zváraná s otvormi nájde využitie pri kotvení tlačených drevených stĺpov , hranolov, alebo pilierov k podkladu, za pomoci chemickej kotvy, alebo betonáže. Obrázok Prah drevený buk. Kotvenie výškovo prestaviteľné s platničkou. Vhodná na kotvenie drevených stĺpov pre pergoly, altánky, prístrešky – pätka sa zabetónuje alebo ukotví pomocou chemickej kotvy najčastejšie v betóne Materiál : pozinkovaná oceľ.

Okrem jednoduchých riešení v domácnosti, na stavbách treba kotviť v mnohých prípadoch aj komplikovanejšie konštrukcie. Jej konštrukčné riešenie umožňuje prenášať do steny zaťaženie od nosníkov, mreží, potrubných vedení, sanitárnych zariadení i rôznych drevených konštrukcií. Montáž koncového stĺpa, jeho kotvenie a napínanie má svoje špecifiká.

Na základe dlhoročných skúseností bol odborníkmi firmy Gripple vyvinutý unikátny systém kotvenia koncových stĺpov pomocou. Pri montáži na drevený stĺp namiesto prestrčenia lana cez dierku v stĺpe (bod č. 1) jednoducho obtočte lano okolo stĺpa . Papierové debnenie umožňuje betónovať väčšie množstvo stĺpov na jeden záber , čo predstavuje významnú úsporu času a optimálny pokrok na stavbe. Fixovanie debnenia dreveným krížom, Obr.

Konce ťahadiel sú prevlečené cez predvŕtaných otvorov v driekoch stĺpov. Na vrchu veže sa nachádza horná „cibulovitá“ časť veže s krížom. Konštrukčné systémy drevených konštrukcií. Návrh nosného systému závisí predovšetkým od: -Polohy a typu. Strešné drevené konštrukcie.

Základné časti drevenej strechy: -Krytina. Debnenie alebo latovanie (podľa kotvenie krokva – pomúrnica. – kotvenie pomúrnica – veniec (ŽB, drevený ). Používané pre drevené stĺpy ako prvky pripevňujúce k podložiu. Ich pomocou je možné pripevňovať stĺpy k drevenému a betónovému podkladu alebo priamo na zemi. Vzhľadom na častú montáž na viditeľných miestach plnia niektoré podstavce tiež ozdobnú funkciu.

Pätka tvar U pre zabetónovanie s roxorom mm šírka mm.

Zarážacia kotva proti búrke. Produkty pre efektivné a pevné kotvenie v rôznom prostredí s vysokou pevnosťou a odolnosťou – tekuté kotvy polyesterové bez styrénu, tekuté kotvy polyesterové so styrénom, tekuté kotvy vinylesterové, príslušenstvo, sitká na kotvenie do materiálov s dutinami. Statická zváraná dvojdielna kotviaca pätka s možnosťou výškového nastavenia , vyrobená z oceľového plechu akosti S235JR ( pozinkované ) , závitová tyč M24.

Kotviaca pätka sa používa pre kotvenie extrudovaných stĺpov a pilierov k podkladovej konštrukcii , ako spojovací materiál slúži . SPôSOB MONTÁŽE DREVENÉHO STĹPA. Krátka inštruktáž ako namontovať správne drevený stĺp o schodiskový podklad pomocou šróby Zipbolt 14.