Kontaktný zateplovací systém

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW). Komparátor Odstrániť komparátor. Povrchovú úpravu tvorí omietka, klinker, prírodný a umelý kameň. Ak chcete drevený obkla prejdite na prevetrávané fasády.

Obvodové steny, fasády, spoločne zo strechami predstavujú miesto, kde dochádza k najväčším tepelným stratám.

Hlavnou úlohou obvodových. Izolačné dosky z čadičovej vlny s kolmou orientáciou vlákna kontaktné zatepľovacie systémy s ľubovoľnou povrchovou úpravou, vrátane keramického alebo . Väčšina firiem ponúka ucelený systém na zatepľovanie fasád. Pri kontaktných zatepľovacích systémoch sa izolačné materiály (dosky a lamely z minerálnej vlny alebo polystyrénu) aplikujú priamo na fasádu a prekryjú sa omietkou. Zatepľovacie systémy Baumit pre všetky oblasti použitia s izoláciou ako minerálna vlna, EPS alebo paropriepustné izolácie Baumit open.

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) na bá- ze minerálnej vlny. Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém (angl. skr. ETICS) alebo mimo normy aj (vonkajší) kontaktný zatepľovací systém je technologický postup, ktorý slúži na zlepšenie tepelnej izolácie fasád.

Zhotovuje sa pomocou tepelnej izolácie na báze polystyrénu (EPS,XPS) alebo minerálnej vlny (MW) s konečnou povrchovou.

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém na báze EPS, certifikovaný podľa národného predpisu. KFaktor difúzního odporu: μ≤ 50. Podľa druhu konštrukcie rozoznávame zatepľovanie obvodového plášťa, otvorových konštrukcií a vnútorných konštrukcií. Fasádne zatepľovacie systémy sa delia na jednoplášťové ( kontaktné ) – bez vetranej vzduchovej medzery – a dvojplášťové (prevetrávané) – so vzduchovou medzerou medzi izoláciou a pohľadovou . ETICS (External Thermal Insulation Composite System podľa ETAG004) – kontaktný zatepľovací systém , je obal zvislých konštrukcií, ktorý znižuje únik tepla z budovy. Okrem okamžitých finančných úspor za náklady na vykurovanie má rad ďalších ekonomických a technických výhod.

Téma zatepľovanie má dnes pri stvárnení fasád stále mimoriadny význam. Z ekonomických a ekologických dôvodov sa zvyšuje využitie kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) a predsadených odvetrávaných systémov. Sto ponúka v oblasti zateplenia sortiment, ktorý presvedčí z estetického ako aj . Expert na zateplenie – výrobca a dodávateľ zatepľovacích systémov, omietok, farieb, sanácie a ochrany betónu, interiérových hmôt, podláh a balkónov. Systém sa skladá z tepelnej izolácie z polystyrénu alebo minerálnej vlny, materiálu na lepenie tepelnej izolácie, prvkov na ukotvenie tepelnej izolácie (rozperných kotiev), materiálu . Slovensku, ale aj v širokom priestore stavebného . Zateplenie rodinných alebo bytových domov je dnes bežným štandardom. Zatepľovací systém nám okrem úspor energie prináša aj zvukovú izoláciu a predlžuje životnosť objektu.

Najznámejšie, alebo najviac používané sú kontaktný zatepľovací systém a odvetraný zatepľovací systém. Ako tepelný izolant sa používajú sivé platne (EPS NEO) z expandovaného polystyrénu Neopor, výhradne od spoločnosti BASF.

Použitie je z požiarneho hľadiska obmedzené požiarnou .