Konštrukcia trojuholníka

Cieľom je vedieť zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného postupu pri zadanej výške trojuholníka. Pri úvodnom vysvetlení konštrukcie trojuholníka pomocou výšky sme zvolili konštrukciu s . Trojuholník sa dá zostrojiť. Asi dnes budeme rysovať, však?

Priznám sa, že túto časť geometrie nemám veľmi rád. Mávam dosť neúhľadne narysované obrázky.

U: V úlohách, ktorými sa budeme zaoberať, nebude rysovanie to najpodstatnejšie. K zostrojeniu 3-uholníka vždy potrebujeme poznať aspoň prvky, na základe ktorých vieme útvar zostrojiť. Okrem toho máme na pamäti tieto vlastnosti 3- uholníka: 1. Po náčrte nasleduje rozbor – kedy si „ujasníme“ za akých podmienok by daný . Konstrukce výšky, těžnice, kružnice opsané a kružnice vepsané – Duration: 27:44. Václav Nádvorník 20views. Vzdelávací materiál slúži na výučbu témy konštrukcií trojuholníka podľa vety sss.

Pri výučbe je možné využiť aplikáciu GeoGebra.

GeoGebra Tube, kde pomocou kľúčových slov, alebo používateľského mena „zskomsab“ si zobrazia dané konštrukcie. Zostroj rovnoramenný či pravouhlý trojuholník , kosoštvorec alebo lichobežník v zbierke úloh Priklady. Spravil som priamku s dĺžkou tb – Spravil som množinu g (uhol stupňov) – Našiel som . Náčrt: Rozbor: Postup konštrukcie: Poznáme:. Priestor, útvary a miery. Prečo som si vybrala tému trojuholníky a ich konštrukcie ? Matematika Geometria a meranie Rysovanie trojuholníka.

Konštrukcie pomocou pravítka a kružidla, ISCED. Pretože som sa rozhodla budúci rok maturovať z matematiky a matematika obsahuje aj tému trojuholníky. A ja som práve v oblasti trojuholníkov a ich konštrukcií mala veľa nejasností a nevedela som im veľmi dlhú dobu prísť na chuť. Ale nakoniec som sa s týmto . Ja som všetky tie konštrukcie (szerkesztés) od 1. Som v GeoGebre samouk, rada by som sa spýtala: Tie postupy ku jednotlivým konštrukciám – k tomu je . Už na základnej škole nás učili ako zostrojiť trojuholník , keď poznáme jeho tri strany alebo dve strany a jeden uhol alebo jednu stranu a dva uhly. Viete, ale zostrojiť trojuholník , ak poznáte jeho ťažnice?

Alebo ak poznáte jeho výšky? Napíšte svoj postup konštrukcie. KONŠTRUKCIA TROJUHOLNÍKA.

Zostrojte trojuholník ABC, keď sú dané dĺžky jeho strán:. Planimetria je jednou z najproblematickejších častí školskej matematiky, no napriek tomu jej vyučovanie má pre žiakov veľký význam. Keďže podrobné rozobranie celej tejto kapitoly by bolo obťiažne, v tejto práci sme sa sústredili na problematiku trojuholníkov – typy konštrukcií trojuholníkov , rôzne príklady, ale i trocha toérie.

Opakovanie konštrukčných úloh.