Jadrová omietka postup

Zásady pri vytváraní jadra. Postup pri nanášaní omietky Jadro sa nanáša na upravený podklad omietky a jeho kvalita do veľkej miery ovplyvňuje kvalitu omietky. Jedným nahodením vytvoríme maximálne mm hrubú omietku.

Jadrovou omietkou vypĺňame nerovnosti podkladu maximálne do hĺbky 50 . Pri pórobetóne namiesto maltového postreku použite päťmilimetrovú vrstvu jadrovej omietky.

Po stvrdnutí prvej vrstvy naneste druhú – jadrovú omietku v hrúbke až mm. Na zjednodušenie práce možno použiť kovové omietkové lišty vo vzájomnej vzdialenosti asi m. Omietka sa nanáša omietacou . Pri nanášaní postupujeme zdola nahor. Predovšetkým sa špecializujeme na strojové omietky , prevažne interiérové, sádrové gletované, sádrové filcované.

Univerzálna suchá jadrová omietka určená na priame použitie, na panelové povrchy a pre základnú omietku, ktorá sa používa predovšetkým pre úpravy stien, pre opravy starých omietok alebo na povrchy ako sú tehly, betón, pórobetón. Detailné informácie k výrobku, postupy , hodnoty atd. Vápennocementová strojová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

V tabuľkách uvedené údaje sú orientačné, postup pre prípravu podkladu a spracovanie omietky je uvedený v technickom liste príslušnej omietky. Ručná jadrová omietka pre viacvrstvové omietkové systémy. Cemix 2– Polymércementový spojovací mostík (na omietanie je potom vhodná iba jadrová omietka Cemix do mm). Minimálne hodín pred. Pracovné postupy CEMIX – Aplikácia výrobkov v zimnom období.

Vonkajšie vápenno-cementové alebo cementové omietky ( jadrová vrstva) by mali mať hrúbku min. V súčasnej dobe niekedy až nereálnych požiadaviek na rýchlosť výstavby sa na stavbách stretávame s veľmi rýchlym postupom omietkových prác. Na nasiakavý podklad sa nanesie nástrek jadrovej hlinenej omietky. Na nenasiakavý podklad sa nanesie v rovnomernej vrstve štetkou alebo valčekom spojovací mostík, ktorý sa nechá preschnúť (min. hod.). Upravený podklad sa navlhčí a murárskou lyžicou sa nanesie jadrová omietka na plochu až 2 . Pri väčších nerovnostiach vkladáme do jadrovej omietky kúsky tehál, aby sme dosiahli rovnomerné tvrdnutie jadrovej vrstvy, a tým zabránili jej popraskaniu.

Klasický omietkový systém. Popis systému: klasický omietkový systém je univerzálny omietkový systém na vnútor- né aj vonkajšie použitie, vhodný na všetky druhy podkladov. Všetky informácie a parametre uvedené v. Baumit Maxima v exteriéri Baumit . Charakteristika: Suchá omietková zmes na jadrové omietky na strojové i ručné spracovanie na viacvrstvové omietkové systémy.

V prípade odstraňovania starej maľby povrch umyjte hubkou alebo oškrabte stierkou.

Povrch umyjte vlažnou vodou so saponátom. Pre zvýšenie priľnavosti podklad vopred napenetrujte SOUDAL Akrylátovou penetráciou nebo Soudakrat stavebná disperzia. PRACOVNÝ POSTUP : SOUDAL Štukovú omietku dôkladne.

Zabezpečuje dobrú prídržnosť minerálnych omietok a vyrovnáva rozdiely v nasiakavosti podkladu. Pevnosť v tlaku po dňoch: min. Nie je vhodná ako podklad pod obkladačky! Súbor odporúćaní obsahuje strućnU postup pri uskutoćńovaní. Uchlemu vysychaniu omietky a uiahćilo sa jej.

Pri vytváraní jadrovej vrstvy vnútornUch omietok sa v rohoch. Monolitické vnútorné povrchové úpravy – interiérové omietky a ich vlastnosti. Podľa postupu zhotovenia.

Jadrová omietka – vyplní nerovnosť podkladu do hĺbky 50mm.