Izolacia zakladov postup

Izolácia základov postup. Zemná vlhkosť – Tlaková voda – Stekajúca voda. GEOTEXTÍLIA Rozprestrieme geotextíliu, ktorá zabraňuje upchatiu drenážnej rúry zeminou. FÓLIA Okolo domu uložíme fóliu s výstupkami (kupolkovú).

IZOLÁCIA ZÁKLADOV SVOJPOMOCNE.

Svojpomocne sa môže realizovať vodorovná izolácia základovej dosky proti zemnej vlhkosti. Podklad sa musí dôkladne vyčistiť. Cieľom hydroizolácie základov je zabrániť nežiaducemu prenikaniu podpovrchovej vody do konštrukcie rodinného domu, a tiež do jeho podzemných častí, pivníc a suterénov.

Pokiaľ je hydroizolácia stavby správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná, stáva sa dokonale nepriepustnou pre vodu. Hydroizolácia stavby nepatrí . Zemina bude siahať zhruba po vrch základovej platne. Do zeme plánujem dať Styrodur 10cm hrubý. Nad zemou bude sokel do výšky podlahovej izolácie v interiéry .

Zabezpečuje, že na stavbu nebude mať vplyv spodná vlhkosť od zeme. Hoci detail sokla nie je technologicky zložitý, ba ani finančne náročný, je nutné dodržať správny technologický postup. Ako ju vykonať svojpomocne ? IPA-ou ktora je nalepena na casti muriva a prekryva zakladovu deku, iba ciastocne prekryva zaklady (zalovacie tvarnice).

S názorom, či použitím nopovej fólie ako hydroizolácie sme sa v minulosti často stretávali. Dnešná situácia je priaznivejšia, avšak stále sa nájde človek s názorom, že vložením nopovej fólie k základovému murivu sa vytvorí jeho dostatočná hydroizolácia. Preto tu odvádzam naše skúsenosti a technické . Na očistený podklad štetcom alebo valčekom nanesieme podkladný náter Sika Igasol-1riedený s vodou 1:2. Po vytvrdnutí zubovou stierkou nanesieme 1. Aj na členitom pozemku, ktorého súčasťou je potok a svah, môže vyrásť bungalov.

Ako zdravý a bezpečný domov, bez problémov s presakovaním vody do pivnice. Vyskúšala si to rodina Pajtinkovcov z obce Opatová nad Váhom ( Trenčín). Nad hydroizoláciou základov je potrebné rozmýšľať už pri projektovaní domu.

Projektant je povinný posúdiť miesto stavby, hladinu a typ spodnej vody, riziko radónu, a navrhnúť taký typ hydroizolácie, ktorá bude odolávať proti zemnej vlhkosti alebo proti podzemnej vode. Hladký povrch zabezpečí dokonalé prevedenie vodorovnej hydroizolácie. Je dobré používať hydroizoláciu určenú zároveň k protiradónovej ochrane domu.

Základy rodinného domu zatepľujeme už od dna výkopu po celom obvode stavby.

Zateplíme tak, aby vám izolácia súvislo prekrýva styk základovej dosky so stenou. Takisto sa mohlo stať, že je neporušená, ale zato už nefunkčná, pretože okolitý terén je nad jej úrovňou a na izoláciu zateká z okolia domu. Bez podrobnejšej znalosti terénu a existencie pôvodne vykonanej izolácie odporúčame nasledovný postup. Odkopte zeminu až po pätu základu. Ak sa pri starších domoch bez drenáže objaví vlhnutie múrov, je skôr ako začnete s drenážou základov , potrebné vylúčiť niektoré faktory ich vlhkosti.

Pri klasickej výstavbe sa so zateplením základov vôbec neuvažovalo. V energeticky úsporných domoch sa však uplatňujú konštrukčné princípy, ktoré sú odlišné od . A ešte by som Vás chcel poprosiť o rady a nápady ohľadne izolácie základou. Ako som spomínal domček má kamenné základy , ale len vložené do základu čiže žiadny betón či lepidlá.

Pri izolovaní základov ide o prerušnie vzlínajvej vlhkosti, ktorá prechádza po základe do novstavby domu.