Izolacia medzi krokvy

Montáž zateplenia systémovými skladbami BASIC, ECONOMY a PROFI sa začína kotvením nosných prvkov podkonštrukcie do krokiev. UNIFIT – tuhá izolácia so špeciálnym značením. Ak sa strecha dokončila bez použitia tepelnej izolácie nad krokvami , je najekonomickejším riešením bez tepelných mostov inštalácia dodatočnej vrstvy izolácie pod krokvy v kombinácii s izoláciou umiestnenou do prázdneho priestoru medzi krokvami.

Toto riešenie možno použiť pri nových konštrukciách aj pri renováciách. Jednou z možných alternatív na zateplenie šikmých striech je tepelná izolácia na báze ekologickej vlny vyrobená z minerálnych sklených vláken, ktorá sa aplikuje medzi jednotlivé krokvy strešného plášťa. Tepelnú izoláciu treba chrániť pred vodou, ktorá pretečie cez strešnú krytinu.

Na tento účel je potrebné na vonkajšiu stranu krokiev vždy inštalovať kontaktnú poistnú hydroizolačnú fóliu. Táto fólia je natiahnutá cez krokvy a ukotvená na kontralaty. Odporúčame používať vysokodifúzne kontaktné fólie, ktoré sa môžu dotýkať . Najbežnejší spôsob zateplenia podkrovia šikmej strechy je medzi a pod krokvami. Aby boli splnené požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie, izolácia sa ukladá v dvoch alebo aj viacerých vrstvách.

Pri plánovaní tepelnej izolácie šikmej strechy je najdôležitejšie zamerať sa na požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti, nemožno však zabúdať ani na požiarnu odolnosť a akustické vlastnosti. Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie. Zdravíčko, Moja skladba izolácie :vata 2mm medzi krokvy , 1mm pod ne, parozábranná fólia, mm vaty a sadroš.

Moja otázka znie, ako uchytiť tých 1mm pod krokvami.

Robiť nejaký rošt, alebo použiť krokvové nástavce, či rovno krokvové závesy na CD profily. Ako by ste to riešili alebo . Jednalo by sa cisto o natlacenie vlny medzi krokvy , tepelne mosty cez krokvy ) podla vsetkeho nema v plane riesit. Na streche je betonova krytina.

Rolovaná izolácia zo sklenej minerálnej vlny ISOVER UNIROL PLUS sú vhodné do konštrukcií šikmých striech , predovšetkým na aplikáciu medzi a pod krokvy. Ako zatepliť šikmú strechu, podkrovie? Pozrite si ukážku pracovného postupu zateplenia šikmej strechy. Riešenie ROCKWOOL pre šikmé strechy.

Pre obmedzenie tepelných strát nestačí umiestniť medzi krokvy čo najhrubšiu vrstvu izolantu. Izolácia strechy je zložitejšia ako obvodových stien. Treba počítať s trámami, ktoré . Aké druhy izolácie sa najčastejšie používajú v prípade strechy a podkrovia? Akým spôsobom možno umiestniť izoláciu v podkroví?

Ako zvoliť hrúbku tepelnej izolácie ? Akých zásad by ste sa pri izolácii strechy . Systémové riešenie DELTA pre zateplenie medzi krokvami pri novostavbe. Kontralaty (latovanie v spáde strechy) 4. Tepelná izolácia je optimálne chránená z vonku aj z vnútra. Vonkajšia odvetraná vzduchová medzera 5.

Difúzno – priepustná fólia 6. Vnútorná odvetraná vzduchová medzera 7. Parozábrana – nepriepustná fólia, 10. Nosný rošt vnútorného obkladu 11. Súvislá izolácia v krokvách sa ukladá v súvislých plochách až po hrebeň strechy, resp.

Zateplenie medzi krokvami. Priestor na ukladanie izolácie je vymedzený priečnym latovaním a latovaním krytiny. Moderným, efektívn ym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokvovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). Tento tepelný izolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy.

Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy , ktoré vedú k strate tepla.