Injektaz domu

Plnohodnotne a bez rizika statického narušenia stavby nahrádza mechanické podrezanie domu ! Ak ide o tlakovú injektáž , tak sa otvory vytvárajú vo vodorovnom smere a látka do muriva preniká pod tlakom. Otvory sa musia pred injektovaním vysať, zbaviť prachu. Hydrofobizačná látka potom v murive v okolí otvorov vytvorí hydroizolačnú clonu.

Ako však opraviť izoláciu spodnej časti stavby, ktorá je ťažko prístupná?

Zatekajúcu strechu totiž možno dať do poriadku s vynaložením menšieho či väčšieho množstva peňazí, ale obkopať celý dom , izolovať pivničné steny a základy je ťažká práca a niekedy ju ani nemožno vykonať. V dôsledku chýbajúcej izolácie dochádza v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli,. Zdravim, mam starsi rodinny dom , ktory rekonstruujem.

Pevnostná injektáž väčšinou rieši plošné spevnenie muriva – stien, Hlavné uplatnenie ma u starších stavieb a historických budovách. Plošnou injektážou mikrocemntami dochádza k vzhľadom vysokej viskozite cementovej emulzie k priesaku v celom objeme muriva, čím po vytvrdnutí nastáva spevnenie muriva a zvýšeniu . Od tejto praskliny sa vo výške hornej časti okien ťahá ďalšia prasklina okolo domu zhruba metrov dlhá. Steny sú celé prasknuté z vonkajšej aj vnútornej strany (viď fotky) Dom bol postavený začiatkom .

Podrezať, či nepodrezať? Stabilizácia základov abainnovator. Injektáž pod základy ročného domu – Hľadám d. Jedná sa o vstrekovanie muriva napr. Týmto spôsobom sa oblasť muriva zhutní a zabráni sa kapilárnemu vzlínaniu vody od podlahy, čo býva najčastejší problém, ktorý sa vyskytuje pri vlhnutí domu. Vlhnutie domu vytvára živné podmienky pre rast . Postup injektáže vlhké stěny.

Navrtané otvory jsou osazeny injektážními pakry se zpětným ventilem. Stále aktuálnym problémom časti murovaných stavieb je v našich klimatických podmienkach vzlínajúca vlhkosť. Jednoduchšie, ako vymenovať problematické príklady je spomenúť tie, keď murivo nie je poškodené vzlínaním. Vám ponúka sanáciu vlhkého muriva za pomoci sanačnej metódy tzv. Murárske a klampiarske práce.

Spolu se vzlínáním vlhkosti se do konstrukcí dostávají vodorozpustné soli, které jsou přítomné v okolní zemině, a ve spodní stavbě pak hrubě narušují izolační i statické schopnosti konstrukce. Zaoberáme sa odstránením vlhkosti muriva rokov na trhu. Izolácia vlhkého muriva – chemická injektáž , izolácia pivníc, základov a podláh, izolácia proti tlakovej vode, vytopené domy po povodniach, omietky, betonáž, murárske práce.

ZÁCHRANA STARÉHO MURIVA.