Hydroizolačné fólie

Uplatňujú sa ako hydroizolácia v skladbách strešných konštrukcií, k izolácii spodnej stavby, ale aj ako hydroizolačné fólie bazénov a jazierok. Strešné fólie z mäkčeného . Na zvislých a šikmých plochách sa hydroizolačné súvrstvie mechanicky. PVC fólie , tepelné izolácie, asfaltové šindle.

Materiál je odolný voči chemikáliám, roztokom zása kyselín a solí.

Je odolný voči plesniam, mikroorganizmom a prerastaniu koreňov. Taktiež nemá vplyv na zmenu kvality pitnej vody. Ako hydroizolačné fólie stien a podláh sa používajú tiež nopové fólie a iné polyetylénové výrobky. Polyetylénová fólia s výstupkami, určená hlavne na ochranu hydroizolácie suterénneho muriva pred poškodením, ako ventilačná vrstva pre odvetranie radónového plynu z podložia, používa sa pri sanácii . Rekonštrukcia strechy auly Strojníckej fakulty STU.

Hydroizolačná fólia z mäkčeného PVC. CKY SPOKOJNÝCH KLIENTOV.

ROČNÁ HISTÓRIA A SKÚSENOSTI. Tieto stavby a strechy izolujú naše fólie a hydroizolačné systémy. Predaj stavebného materiálu, náradia, obkladov a dlažieb.

TPO je hydroizolačná fólia vystužená PET mrežou, kombinujúca polypropylén a etylénpropylénovú gumu. Vyznačuje sa vysokou životnosťou a odolnosťou voči UV žiareniu a mechanickým vplyvom. Neobsahuje žiadne zmäkčovadlá ani iné toxické látky škodiace ľuďom alebo životnému prostrediu. Sú dobre tvarovateľné a sú založené na báze plastomérov a elastomérov.

Fólie sú tenké, väčšinou nedosahujú hrúbku viac ako mm a spájajú sa . Tým sa zabráni vzniku vzduchovej medzery medzi hydroizoláciou a samotnou stavebnou konštrukciou. Jednotlivé fólie možno spájať zváraním . Základné praktické školenie zmerané na oboznámenie sa s hydroizolačnými fóliami, najmä výrobkami z mäkčeného PVC, ich vlastnosťami, použitím v skladbách. Všetky stavby je potrebné dostatočne účinne chrániť proti nepriaznivým účinkom vody tak, aby mohli dlho a dobre slúžiť svojim užívateľom. Uplatnenie nájdu pri hydroizolácii plochých aj mierne šikmých striech, . Stavebná činnosť – kompletné stavby na kľúč, výstavba oceľových nosných konštrukcii, rekonštrukcie, búranie, montážne práce.

Možnosti využitia siahajú od menších stavieb až po náročné stavby veľkého rozsahu. Podľa náročnosti stavby možno .

Cementové hydroizolácie – najpredávanejšia dvojzložková tekutá lepenka, jednozložkové hydroizolácie pre interiér aj axteriér, vystužovacie tesniace pásy a membrány, hĺbková kryštalizačná hydroizolácia. Nopové fólie s príslušenstvom. Asfaltové hydroizolácie DenBit – tmely, stierky a lepidlá na rôzne druhy použitia. Mechanicky kotvené systémy. Tieto hydroizolačné fólie sú určené na realizáciu jednovrstvových mechanicky kotvených hydroizolačných systémov . Prinášajú pri aplikácii množstvo . Ceník fólií FATRAFOL si vyžiadajte na pobočkách FATRA IZOLFA,a.

Katalóg stavebných produktov Fatra, a. Je vyrobená na báze plastomérov a elastomérov. Folia je pri realizáci spájana rôznymi technikami, napr.