Hydroizolácia strechy

ISOMAT WATERSTOP je celoplošný bezspojový hydroizolačný systém s termoreflexnou funkciou na báze polyuretánu. Používa sa na obnovu starých alebo poškodených asfaltových hydroizolácii. Poskytuje dokonalú celoplošnú bezpečnú hydroizoláciu strechy a zabraňuje jej prehrievaniu.

Predstavuje ideálne riešenie pre . Uplatňujú sa ako hydroizolácia v skladbách strešných konštrukcií, k izolácii spodnej stavby, ale aj ako hydroizolačné fólie bazénov a jazierok. Strešné fólie z mäkčeného PVC sú obvykle .

Jediný patentovaný hydroizolačný systém ALFEMA na svete pre: strechy ,spodné stavby,terasy,bazen. Bezpojova izolacia proti vode a vlchkosti. Výroba,predaj, školenie. Dávid Hesko – Klampiarstvo, hydroizolácie , zámočníctvo.

Ploché strechy sú výhodnou alternatívou šikmých striech. Ich pôvod a výhody spočívajú vo funkcionalistickej architektúre, ktorá sa začala objavovať aj u nás s masívnym rozvojom panelových domov. Hydroizolácie plochých striech. Vďaka technickému rozvoju v posledných rokoch máme k dispozícií široký sortiment .

Táto tekutá hydroizolácia je neustále inovovaná a prispôsobovaná náročným požiadavkám klientov. Prináša so sebou komplexné a univerzálne riešenia. Izolačné pásy rozdelujeme na oxydované asfaltové pásy a modifikované izolačné pásy. Preto dbajte na správny výber a cenu neberte ako prvoradú. Asfaltová hydroizoláciá sa môžete použiť ako – hydroizolácia terasy, hydroizolácia základov, hydroizolácia plochej strechy a pod.

Ako podkladová vrstva pod asfaltové pásy sa . Nitra je špecialista na hydroizolácie plochých striech, hydroizolácie novostavieb alebo rekonštrukcie striech starších domov a budov. Izolácia strechy nemá zakrývať, ale izolovať strechu. Zrealizuje pre Vás návrh, dodávku a montáž hydroizolačných krytín plochých striech. Speed Syntan alebo fóliou Fatrafol.

Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami. Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Tvar a sklon plochej strechy ocenia užívatelia, ktorí sa rozhodli pre . Progres-Púchov člen Cechu strechárov Slovenska sa postará o vašu strechu komplexne.

Starú strechu strhneme a zlikvidujeme a novú vybudujeme vo vysokej kvalite. PVC fólie, tepelné izolácie, asfaltové šindle. Proti zamedzeniu prenikania vody do stavebnej konštrukcie a vnútorných priestorov objektu sa používa hydroizolácia.

Dôležitým prvkom, ktorý treba zabezpečiť pri plochých strechách je správne odtekanie vody, ktorá by mohla poškodzovať strešnú konštrukciu.

Z tohto dôvodu je potrebné na základe zaťaženia vybrať . Kvalitná strecha nad hlavou, teplo a sucho v nútri. Izolujte s nimi raz a poriadne! Nie je účelom tohto článku vymenovať a rozkategorizovať hydro- izolácie používané na realizáciu plochých striech – či sa to týka rekonštrukcií alebo . Takže aká izolácia je optimálna pre vašu strechu ? Strešná izolácia plochých striech, klampiarske a pokrývačské práce, hydroizolácia.

Izolačné riešenia, hydroizolácie , tepelne-izolačné dielce a asfaltové pásy pre ploché strechy a tlakové izolácie, podvrtávanie stien a muriva. Odborné poradenstvo a predaj výrobkov pre ploché strechy.