Hambálkový krov rozpon

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ KROVŮ. Rozdělení podle materiálů : 1. Krov hambálkový – výpočet. Nejjednodušším dřevěným krovem hambálkové soustavy je soustava prostá pouze s hambálky.

Všechny páry krokví jsou opatřeny hambálkem a to nejčastěji v podobě kleštin.

Hambálek pak může být buď posuvný, nebo pevný. Hambálkové dřevěné krovy jsou používány nejčastěji pro . VUT v Brně, Fakulta stavební,. Tradiční soustavy krovů.

Hambálok je dvojitý vodorovný doskovitý prvok, ktorý spája dve šikmé krokvy. Veľký obytný priestor získame, ak hambálkový krov prispôsobíme manzardovému zatrešeniu. Strecha tak vznikne zalomením krokiev, pričom sa vytvoria dva sklony: .

Fotogalerie: Dobrý den všem. Děkuji za informace a zkušenosti. V pamäti Podobné Preložiť túto stránku 10.

Hambalek je charakteristickým prvkem středověkých krovů , pro něž je typický tvar blížící se rovnostrannému trojúhelníku. Hambalek zde má dvě významné statické funkce – zmenšuje rozpětí krokví a zajišťuje tuhost krovu v příčném směru (přenáší tah i tlak). Krokve jsou začepovány do konců vazních trámů, stropnic nebo do kráčat, které jsou propojeny s výměnou a uloženy na pozednici.

Výměna je propojena s vazním trámem, vlivem tlaku krokví je výměna nadzvedávána. Pod tradičným krovom myslíme v dnešnej dobe najviac preferovaný hambálkový krov , ktorý je najekonomickejší. Pri ostatných typoch tradičných krovov (stojatá alebo ležatá stolica, vešadlo, vzperadlo) sa čiastočne stráca výhoda voľného využiteľného priestoru podkrovia a okrem toho majú vyššiu spotrebu dreva.

Krokvičková sústava (bez tiahla alebo s tiahlom). Konstrukční principy hambalkových krovů. Varianta krovu vaznicové soustavy na rozpon 8-11m. Součásti práce budou zejména schémata daných řešených variant se vzájemným porovnáním podle využitelnosti, prosvětlení podkroví, potřebného materiálu a jiné. Ke každé řešené variantě bude zpracována výkresová dokumentace a tabulky se spotřebou řeziva a celkovou materiálovou cenou krovu.

Počet typov väzníkov, 2ks. Celkový počet väzníkov, 54ks.

Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier . Do rozponu metru se používá hambalkový krov. V místě kleštin jsou začepované a kolíkované trámy přenášející tahové síly. Když je rozpon větší než metrů, je nutné použít vrcholovou vaznici, tedy trám ve vrcholu podepřený stojatou stolicí.

Aby krov neporazil vítr, musí být sloupky stolice zavětrovány.