Garazove zlaby

Nízka stavebná výška umožňuje priame zabudovanie do konštrukcie podlahy. Garážové žľaby z nerezu alebo pozinkovanej ocele sú kvôli svojej nízkej stavebnej výške vhodné najmä na zabudovanie do podlahy podzemných garáží a parkovacích domov. Ako vrchné prekrytie možno použiť podľa požiadavky rôzne druhy roštov, ktoré sa dajú priskrutkovať alebo uchytiť rýchlouzávrom. MEAHOME z vysokopevnostného SMC kompozitu vystuženého sklenými vláknami.

Vhodný pre odvodnenie garáží, spevnených plôch, terás. BG PA Garážové žľaby majú, kvôli svojej nízkej stavebnej výške, veľmi obmedznú odvodňovaciu schopnosť. Práve preto sa používajú najmä ako odparovacie žľaby (preto je rozhodujúci max. objem žľabu).

Presný, miestnym pomerom vyhovujúci, hydraulický prepočet Vám radi poskytneme. BG-SA Štrbinové rošty pre BGU a BGF betónové žľaby dopĺňajú sortiment výrobkov na povrchové odvodnenie. Sú vhodné najmä na odvodnenie verejných priestranstiev, peších zón, dláždených námestí. Symetrický alebo asymetrický rošt slúži tiež na optické oddelenie dvoch plôch.

SC od společnosti MEA MEISINGER byl speciálně vyvinut pro zachycení vody z krytých parkovacích ploch s konstrukční výškou podlahových potěrů do mm, kde běžné ploché žlaby již nestačily. RONN žlab garážový set 3m žlabu , zinkovaný rošt. Proto se používají spíše v zastřešených prostorách podzemních garáží (proto je rozhodující max. objem žlabu). Garážová sada – 3m žlabové linie pro samostatnou pokládku.

Přesný, místním poměrům vyhovující, hydraulický výpočet Vám rádi poskytneme. Produkt ACO MultiDrain – plochý žlab V100G bez spádu dna, s těsněním svislého odtoku za výhodnou cenu nakoupíte na Levné Stavebniny. Nerezové odvodnění znamená veškeré. PP žlab je vždy nutné osadit do betonového lože a řádně obetonovat tak aby zatížení působící na korpus se roznášelo do celého betonového uložení. Minimální spodní lože betonu pod žlabem je 1mm.

Před instalací je třeba rozvrhnout a popřípadě připojit spodní odtok. Garážové žlaby z pozinkované nebo nerezové oceli jsou určené pro omezené stavební výšky při výstavbě např. Různé typy roštů se ke žlabu přišroubují pomocí kotvy. Chtěl bych před zimou zabudovat v průjezdě odvodňovací žlaby ,ale nemůžu najít vhodné řešení. Venkovní žlab A– garážový set 3m s bočním odtokem DN1- AVZ-G101B – Alcaplast, s. Bez rýchlouzáveru – nerezové V2A, hrúbka materiálu mm.

DN 11 venkovní žlaby , venkovní odvodnění Alcaplast, Produkty, Sagittarius. BG-PA Garážový žľab E NW 10 výška 5 dĺžka 50 nerez V2A na objednávku. Odvodňovaná plocha líniového odvodňovania je dobre prejazdná, pretože je vlastne rovná.

Vybudovanie rovnej plochy je menej náročné ako spádovanie a zároveň ekonomickejšie. Líniové odvodnenie vybudované je systém odvodňovacích žľabov čiže elementov, ktoré sú súčasťou infraštruktúry zberných zariadení.