Fasada okolo okien

Rada by som získala návrhy a fotografie lemovania okien na fasáde a sposob ich realizácie. Tu nám pôjde skôr o typy profilovaných, hladkých alebo ináč tvarovaných prvkov orámovania fasádnych otvorov, teda okien a dverí. Skúsime sa pozrieť, čo dokáže urobiť s fasádou taký výrazný prvok okolo okien , ako je šambrána.

So šambránami sme sa stretávali v minulosti hlavne pri rekonštrukciách . Treba si uvedomiť, že akokoľvek kvalitné okno , ktoré je neodborne zabudované, je zdrojom stavebných porúch a neplní nároky na neho kladené.

Z teplotechnického hľadiska . Vo všeobecnosti je drevený obklad natoľko pekný, nakoľko pekne sú vyriešené detaily okolo okien , dverí alebo prechodov medzi časťou fasády s dreveným obkladom a bez dreveného obkladu. Obyčajne sa tieto časti líšia svojou hrúbkou tak, že drevený obklad prečnieva. Bočné hrany je v takom prípade . Na Slovensku v posledných rokoch vyrastali pestrofarebné domčeky ako huby po daždi, niekedy až príliš pestrofarebné. Pekným a adekvátne zvoleným oblečením sa dá . V súčasnosti sa šambránovanie prejavuje v podobe maľovaných rámov okolo okien v rovine omietky, farebne odlíšené od ostatnej plochy fasády.

Uzučké šambrány možno vytvoriť z kameňa.

Nemusia byť po celom obvode okna. Stačí lemovať okno iba na jednej strane, zvýraznite tak jeho vertikálny tvar. Fasáda a lemy okolo okien. Prosím Vás vie mi niekto poradiť ako by som spravil rozdielnu fasádu (rôzne farby na jednej stene), prípadne jednoduchá forma editovania farieb v interiéry.

A ešte jedna otázka ked vložím z knihovn prvok napr rozpisku materiálu nemení sa mi podľa nastavenia mierky projektu ako to docielim. Kontaktné zateplenie fasády a ostenia okolo okien. Keďže už nie je možné zaistiť jednotnosť farebného odtieňa, pre dokonalý vzhľad prichádza do úvahy náter šambrán okolo okien fasádnou farbou.

Výsledkom môže byť tlak, ktorý sa prejavuje formou jemných vlásočnicových prasklín, ktoré prechádzajú celou plochou finálneho povrchu fasády. Na ukážkach nižšie ale môžete vidieť, že principiálne rovnaký vodorovný obklad môže mať ostenia okien riešené rôznorodo. Vodorovné prebehnutie dosiek za roh: Jedna široká doska okolo ostenia: Omietnuté ostenie na murovanej stavbe – obklad je len naložený na fasáde : Rovnako široké . Následne sa staré okno zdemontuje s čo najväčšou opatrnosťou. Na rám nového okna sa po obvode nalepí komprimačná páska, ktorá bude neskôr plniť funkciu difúznej fólie.

Tá by sa v prípade montáže okien po zateplení dala len obtiažne nainštalovať. Ostenie okolo okna sa očistí od hrubých nečistôt a . Zákazník si prial oživiť rodinný dom s pôvodne bielou fasádou. Zachovali sme špalety okolo okien , ktoré ladia s bočnou stenou.

Nakoľko sú trámy nosnej konštrukcie strechy nad vstupnými dverami viditeľné, rozhodli sme ako ozdobný prvok na nároží umiestiť imitáciu dreveného stĺpu, ktorý by bol zladený s farbou dreva, . Keramické obklady sa k podkladu fixujú ukladaním do malty, zapustením do betónu alebo prilepením. Realizácia ich montáže mokrou cestou je pomerne náročná na čas, preto stavebníci obkladajú keramikou viac menej len sokle, verandy alebo miesta okolo okien. Zateplenie fasády a ostenia doskami. FRONTROCK S – na stene fasády , pri ostení okolo okna.

Základná vrstva (stierková hmota s výstužnou sieťkou). Prefarbená štruktúrovaná omietka. Kamenná fasáda zahŕňa široké množstvo variantov, akým spôsobom fasádu dekorovať. Môže sa jednať len o čiastočné fasádne obloženie, napríklad pri využití kameňa iba okolo okien a dverí alebo rôzne obložené pásy.

Nemenej obľúbenou realizáciou sú však celoplošné obkladania fasády. Mimochodom, keď už sme pri slove „historický“, treba pripomenúť, čo si určite mnohí okoloidúci všimli: na staršej budove MŠ na Hviezdoslavovej ulici zostal historický štýl fasády s retro výzdobou okolo okien. Aj takto symbolicky spájame staré s novým a dostávame sa takpovediac z historickej úrovne do 21.