Elektroosmóza cenník

PROGRAM SAMOINŠTALÁCIE (inštalácia zákazníkom). Systém DryBand je elektronický prístroj, ktorý bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom, vysušuje vlhké murivo. Ekologický systém aktívnej vysokofrekvenčnej elektroosmózy zaistí trvalé vysušenie muriva bez stavebný zásahov.

Použitím systému DryBand sa výrazne znižuje vlhkostná záťaž konštrukcií, čo sa priamo . V murive sa voda vyskytuje vo viacerých podobách. Najčastejším príkladom je vzlínajúca vlhkosť prechádzajúca od základu cez porušenú, alebo neexistujúcu izoláciu v murive. Sanácia muriva, ktorú vykonáme na problematickom objekte je riešením problému a nie “hasením” následkov. Spoločnosť Sitel, Kopčianska Bratislava.

Realizácia bez obkopu a izolácie z exteriéru ojektu. Z důvodu velkého zájmu o tento druh bezkontaktního vysoušení jsem se rozhodl rozšířit článek. Hlavním důvodem je seznámit Vás jak je možné zařízení vyrobit a hlavně další zkušenosti z užíváním. Nic to nemění na faktu, že jsem k tomuto způsobu vysoušení stále dost skeptický.

Ale třeba mě zkušenosti . Náš systém elektroosmotického vysušovania stavebnej konštrukcie 900- 940 . Mokré fleky na zdech musíme bezpodmínečně řešit. Ceník DryPol systém pro vysoušení zdiva elektroosmózou. Elektroosmóza však funguje jenom někdy. Dle stavební fyziky a fyziky jako takové nic takového jako bezdrátová elektroosmóza neexistuje, fyzika nic takového nezná a odborné autority též ne. Přesněji významný pohyb tekutin s rozpuštěnými solemi v magnetickém poli je fyzikou popsán, ale v magnetických polích v řádu jednotlivých až desítkách Tesla.

Na čo si dať pozor – dlhší čas odstraňovania vlhkosti – pomerne vysoká cena prístroja. Sanace zdiva provádíme systémem aktivní bezdrátové elektroosmózy. Vysoušíme zdivo bez mechanických zásahů a stavebních prací. Systém pro vysoušení zdiva a odvlhčení objektů je založen na elektro-fyzikálním principu osmózy. Pomocí ve zdivu instalovaných katod a anod je permanentně vytvářeno umělé elektromagnetické pole, které zabraňuje zpětnému vzlínání vlhkosti do konstrukcí objektu.

Nad dilemou čo použiť na vysúšanie muriva som strávil veľa času. Nakoniec som sa rozhodol pre aktívnu elektroosmózu systém Lectros od fi. Kúpisl som si iba materiál a všetko som si urobil sám (obhladku a cenné rady mi poskytli zadarmo).

Na 1 to funguje, po mesiacoch došlo k výraznemu poklasu . Veľa majiteľov domov, bytov, hote- lov, prevádzok, komerčných ob- jektov atď. Tato vlhkosť vzniká porušením zem- ných a podzemných izolácií objektu. Vtedy je vhodné použiť elektroosmózu. Táto metóda funguje na základe fyzikálnych vlastností elektromagnetického poľa a dokáže zbaviť dom vlhkosti kompletne, je však finančne náročná. Do muriva sa zavedú kladné a záporné elektródy.

Kladné náboje spolu s molekulami vody sa pohybujú k zápornej . Ako je známe, táto úspešná sanačná metóda, vychádzajúca pôvodne z aktívnej elektroosmózy , bola vyvinutá experimentálne (ako mnohí iné významné postupy) a nie je dodnes podložená vedeckým dôkazom. Preto bola spočiatku braná do úvahy s veľkou nedôverou a skepticky je doposiaľ uvádzaná v posudkoch .