Elastek 40 special mineral

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií. Horný povrch pásu je opatrený bridličným ochranným posypom, na spodnom . Charakteristika a použití.

Elastodek special mineral lze použít do hydroizolačních souvrství chránících podzemní části budov proti zemní vlhkosti i proti tlakové vodě. Je určen pro hydroizolační souvrství střešních plášťů se zvýšenými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.

Na střední si soused dával už pouze modifikovaný pás tuším taktéž s hliníkem a říkal že mu bohatě stačí. Oni to vlastně říkali i mě. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Nicmene, kdyz se podivam na cenu , rad bych se zeptal, jestli nekdo nemate zkusenosti s nejakyma alternativama.

GLASTEK STANDARD MINERAL. Přestože výpočtově vyhoví jako protiradonová izolace jedna vrstva fólie . Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší.

Elastek (50) Special Mineral se používá jako spodní pás pod variantu Dekor. Pás Mineral nelze vystavit dlouhodobému působení UV záření. Nízká průtažnost předurčuje pás k použití na střechách s větším sklonem, kde se asfaltový pás . Glastek Special Dekor. Konstrukce a použití pásu, příklady uplatnění. DEKGLASS G200S- jen jako podkladní nebo mezivrstva.

ROOFTEK G SPECIAL MINERAL. Elastodek Special Mineral je určen pro nejnáročnější použití a navíc jej lze využít i jako ochranu proti radonu. Vďaka polyesterovému vláknu má lepšiu rozmerovú stabilitu, vysokú odolnosť voči statickému či dynamickému prederaveniu, zaťaženiu v zlome v pozdĺžnom alebo v priečnom smere a . BITU-FLEX EPV, 11Kč.

Asfaltové pásy SBS jsou nejrozšířenější v ČR a běžně používané pro všechny typy střech. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. ELASTARD šedý, 12Kč. Oprava jednoplášťové ploché střechy.

Já mám také střední radon a kromě základových pasů budu mít také Elastek 40Special Mineral. Na základové pasy jsem pokládal Foalbit AL,protože Elastek nebyl k sehnání a já to potřeboval okamžitě. Elastek Special mineral ji ale má, i když podle mě od ostattnách neliší.

Sklodek Special Mineral je jeden z nejprodávanějších a nejkvalitnějších asfaltových pásů vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu.

U spodní stavby ( podzemní části budov – základových desek) se použivá jako izolace proti zemní vlhkosti, podpovrchové a tlakové vodě a jako izolace proti radonu. Ve střechách se používá .