Drevene spoje

Na rýchle spojenie dvoch alebo viacerých drevených častí slúžia mechanické spájacie prostriedky ako klince, skrutky, kolíky a pod. Pomocou sústavy tesárskych spojov spojíme drevené prvky . Ak potrebujeme predĺžiť vodorovný trám s väčšou dĺžkou, môžeme ho nastaviť ( predĺžiť) pomocou iného dreveného hranola takého istého prierezu. Spoj na zraz vzniká priložením koncov k sebe a je najjednoduchším tesárskym spojom.

Musí však byť podopretý (napr. krátkym trámikom z dreva ). V súčasnosti sa v nových konštrukciách ešte používajú najznámejšie typy spojov (základné spoje sú na obr. . – preplátovanie, zapustenie, čapovanie, kampovanie) vyrobené tesármi, ostané typy spojov sú používané zriedkakedy.

Medzi tesárske spoje patria tiež záchytkové spoje s drevenými záchytkami. Najdeme v pozemním stavitelství, při. Spárováním rozumíme spojování přířezů řeziva bočními plochami k sobě tak, aby se vytvořila deska – spárovka požadovaných rozměrů. Spárovka je konstrukční deska vyrobená slepením užších přířezů jehličnatého nebo listnatého řeziva na šířku.

Je vyrobena z masivního dřeva , proto . Tato část stránek se věnuje starým a osvědčeným tradičním truhlářským spojům, které se vyvíjely a zdokonalovaly po celá staletí. Většina těchto spojů vychází z tesařských technologií. Jsou prověřené staletími, pevné a také dekorativní.

Spoje mohou být lepené i nelepené, tzv.

Vždy počítají s vlastnostmi dřeva. Dřevěné konstrukce se vytvářejí spojováním jednotlivých dřevěných prvků tak, aby vznikla základní nosná část nejrůznějších dřevěných výrobků. Pevnost a trvanlivost dřevěných výrobků je přímo závislá na pevnosti spojů. Spojování dřeva je velice důležitou truhlářskou záležitostí.

Na správném výběru spoje často závisí pevnost celé konstrukce, a obvykle bývá pravidlem, že nejslabší článek dřevěné součásti je právě ve spojích. Hřebíkové spoje jsou bezesporu nejjednodušší způsob spojení dvou prken, nebo fošen. Jsou tradičním způsobem, jak spojovat dřevěné prvky. Tesařské konstrukční spoje.

Dříve byly tesařské spoje složité a pracné. Jedním z největších omezení, kterým musí čelit každý, kdo pracuje se dřevem, je velikost a délka kusů dřeva , jež lze na trhu získat. Tyto parametry jsou určeny rozměry stromů rozřezaných na řezivo, dýhy apod. Pustíte-li se do stavby dřevostavby je nutné znát základní možnosti spojů, které máme k dispozici.

Vyčerpávajícím způsobem jsme toto téma zpracovali v knihách Dřevostavba svépmocí a Jak postavit malý dům. Pro nahlédnutí do problematiky spojování dřevěných konstrukcí jsme pro vás připravili tento článek. Změřte celkovou délku kolíčku a vydělte dvěma. Tuto hodnotu sečtěte s výškou dřevěné šablony. Součet vám stanoví, jak hluboko musíte vrtat, aby byl spoj těsný.

V našem případě měřil kolíček mm (polovina mm) a výška šablony je mm. Hloubka vrtání přes šablonu je tedy .

SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Spájanie hraneného a doskového reziva. Aj poctivo zostavený nábytok iba zriedka vydrží po celý život, pretože je stále namáhaný. Každá oprava dreveného nábytku sa začína stabilizovaním spojov , rámov a podstavcov. Josef Kamler – Paseka 1- Výroba a prodej spojovacích a vyspravovacích prvků ze dřeva.

Konstrukcní spoje dreva Pokud se na stavbë mluvío dre- vënych spojích, myslí se tím te- sarské spoje. Tyto spoje musí vydrzet a prenáset velké zatíze- ní, pflcemz se mista spojü nikdy neklízí a jen zfídka upevñují hre- bíky nebo srouby. Kromë toho se tímto zpûsobem vëtslnou spojují drevëné konstrukcní prvky o velkych .