Doprastav asfalt zvolen

Profil spoločnosti Doprastav asfalt , a. Výroba a predaj asfaltových zmesí, asfaltový betón a asfaltová zmes za tepla, obaľovaná zmes, Pokládka asfaltových zmesí, Stavebné práce spojené s pokládkou asfaltových zmesí, Výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, komunikácií, Frézovanie živičných krytov, Výrobní asfaltových zmesí . Spoločnosť Doprastav Asfalt , a. Výroba a predaj: asfaltové zmesi, asfaltový betón, asfaltová zmes za tepla, obaľovaná zmes, pokládka asfaltových zmesí, stavebné práce spojené s po. Kontaktné údaje firmy Doprastav Asfalt , a.

Ponuky práce: Doprastav Asfalt , a. Stavebná spoločnosť s hlavným zameraním na výrobu a distribúciu asfaltových zmesí v oblasti výstavby pozemných komunikácií. Referent cenových kalkulácií Doprastav Asfalt , a. Subjekt s názvom Doprastav Asfalt , a. Aktuálna ponuka práce v spoločnosti Doprastav Asfalt , a. Miesto práce Doprastav Asfalt , a. Zvolen – Betonové prefabrikáty. Oznámenie o zmene činnosti Výrobňa asfaltových zmesí Nové Zámky, predložené navrhovateľom Doprastav Asfalt , a.

Popis faktúry: asfaltový betón. Informácie o firme: Pôsobnosť. Zameranie: Banskobystrický. Rezort, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rovoja SR.

Objednávateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. Dodávateľ, DOPRASTAV Asfalt , a. ODBERATEIZ: DODÁVATEĽ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. Na verejnom prerokovaní v Ladcoch sa hovorilo o výrobni asfaltových zmesí. Tú naplánoval Doprastav Asfalt , a. Zhotoviteľ: Doprastav Asfalt , a. Rastislav Löffler, predseda predstavenstva. Monika Fízeľová, člen predstavenstva. Bratislava, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj upsvar.

Na základe Zverejnenia výzvy boli obci Králiky doručené nasledovné cenové ponuky: Doprastav Asfalt , a. Záznam pre obchodný register, register firiem a telefónny zoznaDoprastav Asfalt , a. Majster stavebnej výroby – Doprastav Asfalt , a. Skladník v mraziarenskom sklade potravín – CHRIEN, spol.

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu – STD DONIVO a. Kompletné riešenie stavebných prác podľa Vašich požadaviek. Kolesové rýpadlo, Doprava. Rekonštrukcia cesty po kanalizacii.

Zobraziť všetky referencie. Identifikácia uchádzačov, ktorí predložili ponuku: a. Horná Mičiná, dolomit, ZEDA B. Horné Pršany, dolomit, Doprastav Asfalt , a. Horné Strháre, piesok, KSR – Kameňolomy SR, s. Firma sa aktuálne neprezentuje v žiadnom našom médiu.