Difuzne uzavreta konstrukcia

Pri realizácii niektorých typov drevostavieb sa využívajú stenové panely, ktoré môžu mať buď difúzne otvorenú, alebo difúzne uzavretú konštrukciu. Základným znakom toho, že sa jedná o difúzne uzavretú konštrukciu je použitie parozábrany. Zabezpečuje to fólia umiestnená v blízkosti vnútorného povrchu konštrukcie, ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do konštrukcie steny.

Od veľkosti difúzneho odporu, ktorý stavebný materiál kladie záleží rýchlosť prestupu vodných . Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby. V skladbe je umiestnený materiál s najvyšším difúznym odporom, čo najbližšie k interiérovému povrchu. Takýto materiál má obmedzenú paro priepustnosť, avšak nie je úplne difúzne uzavretý. Táto konštrukcia sa dokáže . To, že drevo v konštrukcii drevodomov treba chrániť pred vzdušnou vlhkosťou, je teda zrejmé, existujú však dva prístupy k tomu, ako túto ochranu zrealizovať.

Jedným je vlhkosť z interiéru do konštrukcie nevpustiť (ide o takzvané difúzne uzavreté systémy), druhým je nechať vlhkosť cez konštrukciu voľne . Každá drevostavba musí byť difúzne otvorená! Aj tá, ktorá sa volá akože uzavretá – čiže má parozábranu – musí byť koncipovaná tak, aby smerom von klesal difúzny odpor. Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre stavby je vlhkosť.

Jej zvýšená prítomnosť v konštrukcii poškodzuje stavebné materiály, znižuje izolačné schopnosti zateplenia a tým zvyšuje spotrebu energií na vykurovanie. V prípade, že vlhkosť kondenzuje vnútri alebo na povrchu konštrukcie , vytvára . Koncepcia uzavretej difúznej konštrukcie je založená na princípe nevpustenia interiérovej vzdušnej vlhkosti do konštrukcie montovaného domu. Prieniku vlhkosti má zabrániť parotesná fólia umiestnená v skladbe steny na vnútornej exteriérovej strane. Aby však bola uzavretá difúzna konštrukcia efektívna, . Naša firma sa zaoberá výstavbou pasívnych drevodomov v difúzne otvorenom konštrukčnom systéme s použitím drevoláknitých izolácií od firmy Steico.

Všetky skladby konštrukcií sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSUS). DifuTech je názov pre úplne unikátny difúzne otvorený konštrukčný systém, ktorý je využívaný na výstavbu moderných, energeticky úsporných drevostavieb. Difúzne uzavretá konštrukcia. Počas zimy, keď sa kúri, odchádza táto vlhkosť zvnútra stenou von. Stena je zvonka studená až ľadová, a tak sa para môže ešte v konštrukcii.

V súčasnosti sú predstavy o výhodách murovaných domov oproti drevostavbám skôr pocitovou záležitosťou než otázkou technických parametrov. Dôležitým faktorom, ktorý rezonuje v mysli stavebníkov je potreba postaviť domy aj pre budúce generácie. Do tejto kategórie však už patria aj drevostavby, mnohé slúžia svojmu . Vybíráme z otázek našich stavebníků: je rozdíl v difuzně uzavřené a otevřené konstrukci z hlediska rosného bodu? Dosahuje sa to vhodnou kombináciou materiálov z ktorých sú postavené obvodové steny domu. Naša difúzne otvorená konštrukcia Vám prináša ďalší úžitok a to vyrovnávanie . Avšak aj tento rozdiel v konečnom dôsledku je zanedbateľný, a aj konštrukcie ktoré sú difúzne otvorené, a tým aj výrazne zdravšie sú cenovo na . Parozábrana zabráni prechodu vlhkosti do konštrukcie a vytvorí vzduchotesný priestor, ktorý zabráni úniku tepla a . Vlastnosťou, ktorá výrazne napomáha k zaisteniu kvalitného, zdravého prostredia v interiéroch stavieb, je paropriepustnosť ich obvodových plášťov a zateplených podkroví.

V tejto kapitole nájdete prehľad od najsubtílnejších a pomerne jednoduchých riešení až po veľmi bezpečné a robustné konštrukcie s obrovskou škálou variabilných vlastností. Nájdete tu systém difúzne otvorenej steny Knauf-Climacell , ktorú možno použiť pre pasívne domy. Taktiež tu nájdete unikátne riešenie pre .