Difuzne uzavreta drevostavba

Pri realizácii niektorých typov drevostavieb sa využívajú stenové panely, ktoré môžu mať buď difúzne otvorenú, alebo difúzne uzavretú konštrukciu. Difúzne otvorená alebo uzavretá ? Drevostavby v zápase s vlhkosťou. To, že drevo v konštrukcii drevodomov treba chrániť pred vzdušnou vlhkosťou, je teda zrejmé, existujú však dva prístupy k tomu, ako túto ochranu zrealizovať.

Každá drevostavba musí byť difúzne otvorená!

Aj tá, ktorá sa volá akože uzavretá – čiže má parozábranu – musí byť koncipovaná tak, aby smerom von klesal difúzny odpor. Základným znakom toho, že sa jedná o difúzne uzavretú konštrukciu je použitie parozábrany. Zabezpečuje to fólia umiestnená v blízkosti vnútorného povrchu konštrukcie, ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do konštrukcie steny. Od veľkosti difúzneho odporu, ktorý stavebný materiál kladie záleží rýchlosť prestupu vodných . Aby bola moderná drevostavba trvanlivá a funkčná, je pre ňu rozhodujúce optimálne vyriešenie stavebných konštrukcií obvodového plášťa. A to tak, aby v stenách nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár.

Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre stavby je vlhkosť. Jej zvýšená prítomnosť v konštrukcii poškodzuje stavebné materiály, znižuje izolačné schopnosti zateplenia a tým zvyšuje spotrebu energií na vykurovanie.

V prípade, že vlhkosť kondenzuje vnútri alebo na povrchu konštrukcie, vytvára . Konštrukčný systém drevostavby. Táto vlhkosť sa z interiéru odvádza klasickým vetraním . V čem je difúzně otevřená dřevostavba skutečně lepší než uzavřená? Odpověď na tuto otázku hledáme v tomto příspěvku. DifuTech je názov pre úplne unikátny difúzne otvorený konštrukčný systém, ktorý je využívaný na výstavbu moderných, energeticky úsporných drevostavieb.

V súčasnosti sú predstavy o výhodách murovaných domov oproti drevostavbám skôr pocitovou záležitosťou než otázkou technických parametrov. Do tejto kategórie však už patria aj drevostavby , mnohé slúžia svojmu účelu 1rokov. Vybíráme z otázek našich stavebníků: je rozdíl v difuzně uzavřené a otevřené konstrukci z hlediska rosného bodu?

Avšak aj tento rozdiel v konečnom dôsledku je zanedbateľný, a aj konštrukcie ktoré sú difúzne otvorené, a tým aj výrazne zdravšie sú cenovo na . Naša firma sa zaoberá výstavbou pasívnych drevodomov v difúzne otvorenom konštrukčnom systéme s použitím drevoláknitých izolácií od firmy Steico. Všetky skladby konštrukcií sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSUS). Napríklad na kontaktný zatepľovací systém, používaný na difúzne uzavreté drevostavby , treba lepidlo prispôsobiť na drevený podklad a celý systém musí byť schopný odolávať pracovaniu drevostavby.

Pri difúzne uzavretých konštrukciách pri vysokom tlaku vodných pár a porušení parozábrany môže dôjsť k trvalým a neodstrániteľným statickým poruchám stavby. Nájdete tu systém difúzne otvorenej steny Knauf-Climacell, ktorú možno použiť pre pasívne domy. Certifikovaná difúzne otvorená technológia Insowool umožňuje prechod vodnej pary konštrukciou a zaisťuje tak zdravú klímu v interiéri drevostavby.

Staviame tak už niekoľko rokov a výskum a vývoj v oblasti drevostavieb v súčasnosti potvrdzuje správnosť tohto smeru. Jednoducho zákony prírody využívame a nebojujeme proti nim, staviame prirodzené konštrukcie. Neustále sledujeme najnovšie poznatky z . Steny zvonku cca 3mm (skladba stien zvnútra von) 15mm Rigistabil 15mm ACTIV air 40mm inštalačná predstena 4cm parozábrana (fólia PCV) 1mm izolácia ISOVER mm Rigistabil 15mm 1mm fasádny polystyrén mm sieťka s podkladnou stierkovou omietkou 1-mm silikonová omietka biela.