Difúzne otvorená konštrukcia

DifuTech je názov pre úplne unikátny difúzne otvorený konštrukčný systém, ktorý je využívaný na výstavbu moderných, energeticky úsporných drevostavieb. Umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, bez toho aby v konštrukcii kondenzovala. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby.

Difúzne otvorená alebo uzavretá? Drevostavby v zápase s vlhkosťou.

To, že drevo v konštrukcii drevodomov treba chrániť pred vzdušnou vlhkosťou, je teda zrejmé, existujú však dva prístupy k tomu, ako túto ochranu zrealizovať. Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre stavby je vlhkosť. Jej zvýšená prítomnosť v konštrukcii poškodzuje stavebné materiály, znižuje izolačné schopnosti zateplenia a tým zvyšuje spotrebu energií na vykurovanie. V prípade, že vlhkosť kondenzuje vnútri alebo na povrchu konštrukcie , vytvára . Naša firma sa zaoberá výstavbou pasívnych drevodomov v difúzne otvorenom konštrukčnom systéme s použitím drevoláknitých izolácií od firmy Steico.

Všetky skladby konštrukcií sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSUS). Každá drevostavba musí byť difúzne otvorená ! Aj tá, ktorá sa volá akože uzavretá – čiže má parozábranu – musí byť koncipovaná tak, aby smerom von klesal difúzny odpor.

Dosahuje sa to vhodnou kombináciou materiálov z ktorých sú postavené obvodové steny domu. Naša difúzne otvorená konštrukcia Vám prináša ďalší úžitok a to vyrovnávanie vlhkosti. Certifikovaná difúzne otvorená technológia Insowool umožňuje prechod vodnej pary konštrukciou a zaisťuje tak zdravú klímu v interiéri drevostavby. Pri použití ekopanelov . Celý systém vyrovnávania vlhkostí a principiálnej ochrany drevenej konštrukcie je daný aplikáciou parobrzby – materiálu s najvyšším difúznym odporom . Staviame predovšetkým pre klientov, ktorý preferujú predovšetkým kvalitu materiálov a prevedenej práce drevostavby s difúzne otvorenou konštrukciou steny. Princípom tejto steny je simulácia podmienok blízkych prírodným javom, bez uzavretia Vašej rodiny do nepriedušnej „PVC“ obálky.

Takisto je možné dodať stavbu aj ako „ difúzne otvorenú “ – odpadá vonkajšia vrstva OSB dosky, ktorá sa inštaluje z vnútornej strany konštrukcie a izolácia sa nahrádza drevovláknovými doskami, resp. Jej základnou charakteristikou je, že umožňuje v určitej miere jednosmerne prúdiť vodnej pare cez obvodové steny, ale len tak, aby sa s ňou dokázala „vysporiadať“ bez ujmy na svojich parametroch. Z interiérovej strany sa teda nepoužíva parozábrana, ale len akási paro-brzda.

ISOVER CLIMA 03 ISOVER TF PROFI, ideálnym riešením je práve vetraná fasáda ISOVER SUPER- VENT PLUS . Obvodová stena – detail rohu – s kontaktným. Popis konštrukcie a vybavenia. ZELENÉHO DOMU – DIFÚZNE OTVORENÁ. OSB – drevoštiepková doska hr.

KONŠTRUKCIA tepelný odpor steny › m2. Vieme Vám splniť Váš sen o modernom bývaní v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde.

Sme špecialisti na atypické a dizajnové riešenia stavieb a . K najväčším nepriateľom drevených konštrukcií patrí nepochybne vlhkosť. K problému vlhkosti pri drevostavbách sa dá postaviť dvojakým spôsobom- bojovať a brániť sa, alebo to brať ako prirodzené a prispôsobiť sa. Systém difúzne otvorenej steny využíva druhú možnosť, takže sa z vlhkosťou nesnaží bojovať, ale berie ju .